Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.5.1981)


Problém č. 1244 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Ka4 Dd7 Vd4 Vg4 Sc4 Sf8 Jc6 Je5 Pb5 e2 f2 f5 (12), č. Kc5 De7 Vd6 Se4 Sf6 Jc1 Jg8 Pb6 c2 c3 d5 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou. (Ku knižnej cene budeme odteraz prikladať aj brožúrku Skladateľské súťaže 1975-1979, o ktorej píšeme nižšie.)

Riešenie problému č. 1233 (Briš) z 10. apríla: 1.Je8 hrozí 2.J:f6 mat, 1...Ke4, Je4, S:c5, Jg8, Vf2 2.Df3, Jec7, Jac7, Sc6, D:d3 mat. Námet "voľného poľa", utvoreného úvodníkom.

Riešenie problému č. 1234 (Gvozdják) z 10. apríla: 1.D:g5 tempo – tentoraz dáva úvodník až dve voľné polia, žiaľ, po 1...Ke5 ide duál 2.Df4 aj Sf4 mat. Opravu autora uverejníme neskôr.

Riešenie problému č. 1235 (Salai) zo 17. apríla: a) Zdanlivá hra 1...a:b4 2.V:a6 mat, zvodnosť 1.b5? tempo, 1...a:b5 2.V:a5 mat, 1...d:c3! (a už nejde 2.S:a6 mat?), riešenie 1.S:a6 tempo 1...d:c3 2.b5 mat, 1...a:b4 2.Sc4 mat, b) zvodnosť 1.V:a6? hrozí 2.V:a5 mat, 1...d:c3! (2.Sa6?), riešenie 1.f:e6 tempo 1...d:c3 2.S:a6 mat. Moderná dvojťažka na zatiaľ ešte takmer neznámu tému, ktorú možno označiť 1.A a 2.B mat, 1.B a 2.nejde A.

Knihy za riešenia problémov č. 1233-1235 vyhrávajú: Pavel Čellár, Štiavnická 189, 976 81 Podbrezová a Dušan Vagaš, 076 14 Michaľany 303.

* Začiatkom mája vyšlo 9. číslo metodických listov kompozičného šachu SÚV ČSZTV, ktoré obsahuje definitívne výsledky 7 súťaží Sekcie kompozičného šachu VŠZ SÚV ČSZTV (10 rokov slovenskej témy, 50 rokov Ľ. Lačného, Šach 2. ťahom, BABY 1977, Memoriál A. Ančina dvojťažky a trojťažky a Memoriál R. Rétiho) a na dôvažok predbežné výsledky štyroch oddelení súťaže ÚV ČSZTV 1979. Brožúrka má 40 strán a je vydaná tlačou. Štúdium 122 diagramov a pripojených komentárov rozhodcov prinesie iste veľa potešenia a poučenia všetkým záujemcom o kompozičný šach. (Treba len doplniť diagram č. 3 o č. Sa2, č. 5 o č. Sc5, č. 8 o č. Pc2 a v č. 7 premiestniť Pe4 na e6.)

* Partia TorreLasker na turnaji v Chicagu r. 1926 prebiehala takto: 1.Jf3 d5 2.c4 d:c4 3.Ja3 e5?! 4.J:e5 S:a3 5.Da4+ b5 6.D:a3 Sb7 7.b3 Dd6 8.Sb2? f6? – a po mnohých ťahoch sa skončila remízou. Je však iste zaujímavé, že bývalý majster sveta prehliadol možnosť rýchlej výhry ťahom 8...c3!, ako si čitatelia iste dokážu.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 4. júna t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred