Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.6.1981)


Problém č. 1245 – originál

Koloman Suchár, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1246 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1245: b. Kc1 Da8 Sg1 Je1 Jh8 Pc5 c7 d2 f3 g4 g5 h4 (12), č. Ke5 Sd3 Jc8 Jg2 Pc2 d4 e4 f7 g6 g7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1246: b. Kh7 Df8 Ve1 Vf2 Sa5 Se6 Ja6 Jf1 Pe5 g7 (10), č. Kd3 Vb5 Sg4 Jb1 Jb2 Pb3 d4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch dvojťažiek (č. 1246 obsahuje zdanlivé hry po ťahoch strelca) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1236 (Chmelár) z 24. apríla: 1.Df3 hrozí 2.Jc2 mat, 1...J:f3, S:d3, V:b1 (Vb2) 2.J:f3, D:d3, Sc5 mat, ale po 1...Se3 duál 2.D:e3, d:e3 mat.

Riešenie problému č. 1237 (Kovalič) z 24. apríla: 1. zvodnosť 1.Sb3? hrozí 2.Dc4 mat, 1...K:b3 2.Db5 mat, 1...d5!, 2. zvodnosť 1.Sa4? hrozí 2.Db5 mat, 1...K:a4 2.Dc4 mat, 1...c6!, riešenie 1.c:d6 hrozí 2.Sc5 mat, 1...c:d6, S:d6 2.Dc4, Db5 mat. Zaujímavá moderná dvojťažka so zámenou obrán aj "zámenou hrozieb" a navyše s nulovou fázou (variantové obrany pred úvodníkom neexistujú).

Knihy za riešenie problémov č. 1236 a 1237 vyhrávajú: Miloslav Solčanský, PS 50/4, 010 01 Žilina 1 a Juraj Ševčík, SNP 18/10, 018 51 Nová Dubnica.

* Zatiaľ sa nám nepodarilo získať záznam víťazstva nášho Horta nad Karpovom v amsterdamskom turnaji. Prinášame však zaujímavú koncovku z partie LjubojevićKarpov v silne obsadenom tohtoročnom turnaji v španielskom Linaresi: b. Kg3 Sg5 Pa4 b3 c4 f4 (6), č. Kf5 Jg6 Pa5 b6 c5 h3 (6) – 50...J:f4! 51.Sd8 Je2+ 52.K:h3 Jd4 53.S:b6 J:b3 54.Sd8 Ke4 55.Kg4 Kd4 56.Kf4 K:c4 57.Ke4 Kc3 58.Sf6+ Kc2 59.Se5 c4 60.Ke3 c3 61.Sf6 Jc5 62.Ke2 Kb3 a biely sa vzdal. – Turnaj vyhrali spoločne Karpov a Kristiansen pred Larsenom a Riblim.


Vzad <<  >> Vpred