Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.4.1981)


 

Problém č. 1236 – originál

Pavol Chmelár, Sereď

Mat 2. ťahom


Problém č. 1237 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1236: b. Kh1 Da8 Ve5 Sa3 Sb1 Jc4 Je1 Pd2 d3 g2 (10), č. Kd4 Vb5 Vf6 Sf4 Sh7 Jc3 Jh4 Pa6 d7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1237: b. Kb1 Df1 Vc8 Vf5 Sc2 Sd4 Jb7 Pa6 b2 c5 h2 (11), č. Kb4 Dh8 Vh5 Se5 Jg8 Pc7 d6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. V druhej dvojťažke si treba všimnúť zvodnosti strelcom c2... Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1224 (Cerulík) z 27. februára: 1.Db8 tempo 1...S-d2, Sb4, S-d8, Sb6, V-e8, Ve5, V-h6, Vd6, S-a4, Sc2, S-h5, Sf3, Sc3- 2.Db6, D:b4, Db4, Db6, Dd6, D:e5, De5, D:d6, Jf3, J:c2, Jc2, J:f3, D:c3 mat. Rekordné trojnásobné spracovanie témy predĺžených obrán po líniách predstavuje skutočne výborný konštrukčný výkon, ktorý iste ocení aj rozhodca našej skladateľskej súťaže.

Knihy za riešenie vyhrávajú: Ján Chorvát, Gottwaldove sady 13, 018 51 Nová Dubnica a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 479.

* V medzinárodnom turnaji dvojťažiek Hlasu ľudu 1979 je tento definitívny výsledok: ceny Rudenko – Šedej, Piľčenko – Šavyrin, Fedorovič – Miťušin, čestné uznania Labai, Udarcev, Golha, Pavlov, Karpov, Križovenský, pochvalné zmienky Zinoviev, Velidov, Ačimov, Beľčikov, Antonov – Jerochin, Opálený. Turnaj sa teda skončil veľkým úspechom sovietskych autorov. Rozhodcom bol Karol Mlynka. – Dvojťažky pre tohoročný turnaj treba posielať na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava, rozhoduje Zoltán Labai.

* Celkovým víťazom tohoročných stredoškolských šachových hier mládeže v Martine sa stalo Gymnázium Snina. V riešiteľskej súťaži bolo poradie 1. A. Lacko (Handlová), 2. P. Jelen (Snina), 3. J. Jančo (Martin).


Vzad <<  >> Vpred