Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.2.1981)


Problém č. 1224 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb2 Dh2 Vh3 Sb1 Jd7 Je1 Pa7 c6 d2 d3 e4 f2 (12), č. Kd4 Ve6 Sa5 Sd1 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1209 (Dučák) z 9. januára: Zvodnosť 1.D:c3? hrozí 2.D:c5 mat, 1...c4, e5, Sc4, Se4 2.Va5, Jc7, D:c4, Dc4 mat, 1...Se2!, riešenie 1.De3 hrozí 2.De6 mat, 1...c4, e5, Sc4, Se4 2.Va5, Jc7, De4, D:e4 mat. Zámena obranných motívov a na dôvažok aj jedného matu.

Riešenie problému č. 1210 (Labai a Taraba) z 9. januára: 1. zvodnosť 1.Vc4? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Vf4 2.D:f4 mat, 1...V:e6!, 2. zvodnosť 1.Jf8? hrozí 2.Sg6 mat, 1...V:e6 2.S:e6 mat, 1...Vf4!, riešenie 1.Jhf6 hrozí 2.De4 mat, 1...Vf4, V:e6 2.Dd5, Sg6 mat. "Luukkonen + Hannelius" – k diagramu pripísali autori, ale treba povedať, že terminológia v tejto oblasti nie je zatiaľ dopracovaná. To však nič nemení na skutočnosti, že ide o obsažnú a duchaplnú dvojťažku.

Knihy za riešenie problémov č. 1209 a 1210 vyhrávajú: Štefan Matyšák, 023 51 Raková 1170, Miloš Šipoš, M. Závodného 2167/8, 955 01 Topoľčany a Ján Vilím, Továrenská 530, 905 01 Senica.


Ešte raz o svetovej súťaži

Po vyše ročnom veľkom úsilí desiatok československých šachových skladateľov je "úloha splnená": ČSSR poslala 16 problémov do II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Z desiatich oddelení sme boli podľa propozícií nútení vylúčiť dve najslabšie, čo postihlo mnohoťažky (C) a po dlhej diskusii a dôkladnom zvažovaní pomocné maty (E), ktoré zviedli ťažký a takmer nerozhodný myšlienkový boj s trojťažkami (B1). Všeobecne sa konštatovalo, že veľmi dobrú úroveň majú štúdie (D), sériovoťahové problémy (G2) a dvojťažky (A2), ale príjemne prekvapiť môžeme aj v samomatoch (F), trojťažkách (B2) a pri "priazni" rozhodcov (súťaž je anonymná!) aj vo dvojťažkách (A1) a v circešachu (G1). Ak sa na poslednej šachovej olympiáde v praktickom šachu pokladalo 5. miesto ČSSR za veľký úspech a desiate by bolo bývalo ešte úspechom, tak v obdobnom kompozičnom meraní síl možno očakávať, že dosiahneme prinajmenšom úspech. – Autormi vybraných skladieb sú: (A1) Taraba, Kiss, (A2) Lačný, Valuška, (B1) Labai, Křivohlávek, (B2) Lačný, Havran, (D) Fritz + Polášek, V. Pachman, (F) Lačný, Mlynka, (G1) Mlynka, Skoba + Kolčák, (G2) Skoba, Lehen. – O akýchkoľvek správach od usporiadateľa budeme našich čitateľov včas informovať. Žiaľ, na výsledok súťaže si musíme počkať možno aj dva roky.


Vzad <<  >> Vpred