Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.1.1981)


 

Problém č. 1209 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1210 – originál

Zoltán Labai, Milanovce a

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1209: b. Kb6 Dc1 Va4 Ve1 Sf8 Je8 Pd4 f3 f4 (9), č. Kd5 Vh5 Sd3 Pc3 c5 e7 h6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1210: b. Kb5 Dd4 Va1 Vc2 Sf7 Jg8 Jh7 Pe6 g5 h4 h5 (11), č. Kf5 Ve8 Vf1 Sb1 Pa3 b6 b7 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.D:c3? a zámenu obranných motívov, v druhej treba do obsahu zahrnúť aj hrozby zvodností 1.Vc4? a 1.Jf8?. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. – Skladateľské súťaže na ďalšie obdobie vypíšeme v niektorej z nasledujúcich rubrík.

Riešenie problému č. 1196 (Cerulík) z 21. novembra 1980: Zdanlivé hry 1...Kc4, K:e4 2.Sa2, V:d4 mat, riešenie 1.Jg2 tempo 1...Kc4, K:e4, Ke6 2.Je3, Jf6, Jf4 mat. Zámena matov, motivovaná "manipuláciou" so vzdialenými poľami (d3, f3, e3, f4).

Riešenie problému č. 1197 (Kovalič) z 21. novembra 1980: Zvodnosti 1.Je5, Je6, Kd3? s hrozbami 2.Sg6, Jg7, Df4 mat viaznu na 1...Je7, V:e6, Jc4!, riešenie 1.De7 hrozí 2.De5 mat, 1...Je7, V:e6, Jc4 2.Jh6, D:e6, De4 mat. Nekonvenčná dvojťažka, ktorej námet by bolo možné označiť ako rozloženú nulovú fázu.

Knihy za riešenia problémov č. 1196 a 1197 vyhrávajú: Pavol Fabian, Gottwaldova 15, 935 26 Starý Tekov, Jozef Novák, SNP 108, 053 41 Krompachy a Ladislav Oslanec, ŠDĽŠ H-86, Osmolovova 36, 800 00 Bratislava.

* Poradie najlepších slovenských praktických šachistov podľa bodovania ELO k 1. septembru 1980: Plachetka 2480, Ftáčnik 2475, Gažík 2415, Báňas 2365, J. Kozma 2355, Franzen 2330, Cibulka 2315 atď.


Vzad <<  >> Vpred