Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.6.1981)


Problém č. 1247 – originál

Marián Križovenský

Vranov nad Topľou









Mat 2. ťahom

a) diagram, b) otočiť okolo d



Kontrolná notácia: a) biely Kg6 Dd7 Va6 Ve4 Sg7 Ja4 Jd1 Pa3 c2 c5 c6 d6 f4 g3 (14 kameňov), čierny Kd5 Pa7 b6 d4 f6 (5 kameňov), b) otočiť diagramovú pozíciu okolo stĺpca d (t. j. b. Ka6 Dd7 Vc4 Vg6 atď.), v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie a) aj b) – porovnanie bude iste zaujímavé – pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1238 (Debnár) z 1. mája: Zdanlivé hry 1...Dd5, d5 2.h8D, Sd4 mat, pokus 1.Sb3? hrozí 2.h8D, Sd4 mat, 1...Se4~!, riešenie 1.Jf4 hrozí 2.V:e4 mat, 1...Dd5, d5 2.Jg6, Jd3 mat. Pekná zámena dvoch matov s antiduálmi, pokus však nemožno pokladať za tematický.

Knihu za riešenie vyhráva Václav Bednár, Ladožská 6, 040 01 Košice.


Majstrovstvá v riešení

Finále celoslovenskej súťaže (neoficiálne majstrovstvá SSR) v riešení šachových problémov sa uskutočnilo na Sliači v dňoch 23.-24. mája t. r. za účasti 18 šachistov. Predložené 2 dvojťažky, 2 trojťažky, 1 štvorťažku, 1 samomat, 1 pomocný mat a 1 koncovku najlepšie rozriešil Ľubomír ŠIRÁŇ z Lovčice (okr. Žiar nad Hronom) so ziskom 21,5 bodu. Na ďalších miestach skončili J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 20, J. Valuška (Zvolen) 18,5, M. Hlinka (Košice) 17,5, J. Svoboda (Trnava) 17,5 (horší čas), I. Kiss (Poprad) 17, L. Salai sr. (Martin) 16, M. Bednár (Kurima) 16, B. Moravčík (Banská Bystrica) 15, M. Kolčák (Bratislava) 15 atď. Do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční poslednú septembrovú sobotu v Banskej Bystrici, postupuje 6 prvých riešiteľov spolu s J. Kozinkom, ktorý bol na Sliači hlavným usporiadateľom.

* Ako je známe, veľkej popularite sa teší šach na Islande. Význam tejto malej krajiny stúpol v šachovom svete ešte viac, keď známeho islandského veľmajstra F. Olafssona zvolili za predsedu FIDE. Bolo preto osobitne zaujímavé, keď na minuloročnej šachovej olympiáde sa Island stretol v zápase so ZSSR a na prvej šachovnici nastúpil Olafsson (biely) proti majstrovi sveta Karpovovi. Po 33. ťahu čierneho vznikla pozícia b. Kg1 Dd5 Ve1 Se3 Pe4 f3 g2 h2 (8), č. Kh7 Db2 Vc2 Jb3 Pa5 f7 g7 h6 (8) a Olafsson v časovej tiesni zahral chybné 34.D:f7?, za čo ho majster sveta potrestal chutnou "logickou" kombináciou: 34...V:g2+ 35.Kf1 Vg6! 36.Ve2 Db1+ 37.Ve1 Da2! a biely sa vzdal, lebo po premiestnení čiernej dámy na a2 už môže nasledovať 38.Ve2 Jd2+ so ziskom bielej dámy...


Vzad <<  >> Vpred