Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.5.1981)


Problém č. 1242 – originál

Milan Černý

Považská Bystrica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1243 – originál

Oto Jaďuď, Trenčín

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1242: b. Kd6 Da2 Ve6 Vf2 Sc7 Sh5 Jc1 Jd1 Pg6 (9), č. Kf4 Vf3 Vh4 Sh3 Pc6 d4 g4 g5 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1243: b. Kh6 Da7 Vd8 Vg4 Se1 Jb7 Jd4 Pb4 c4 d2 d3 e4 g5 (13), č. Ke5 Dc7 Sc6 Sf2 Pd6 h7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1231 (Ralík) z 27. marca: Zdanlivé hry 1...Va4, K:c5, c2 2.D:c3, Db6, De3 mat, 1. zvodnosť 1.Sf5? tempo 1...V:c5 2.Jd3 mat, 1...Ke5!, 2. zvodnosť 1.Se6? tempo 1...Ke5 2.Jd3 mat, 1...V:c5!, riešenie 1.Jd3 tempo 1...Vc4~, K:d5, K:d3, c2 2.Sf5, Se6, Dd1, Se6 mat. Zámena troch hier na štyri a "moderne" zapadajúce zvodnosti.

Riešenie problému č. 1232 (Todek) z 3. apríla: Zdanlivé hry 1...Jh4, Sc8, f5, Jd3 2.g:f4, Vd5, D:d6, J:d3 mat, riešenie 1.Jd4 hrozí 2.Df5 mat, po rovnakých obranách 2.De7, Jc6, De6, Jf3 mat a navyše 1...d5 2.De7 mat. Dobrá zámena 4 matov.

Knihy za riešenia problémov č. 1230-1232 vyhrávajú: Pavol Chňapek, sídlisko Pod Kaštieľom 643/43, 018 41 Dubnica nad Váhom a Igor Upohlav, Gagarinova 297, 949 09 Nitra-Lužianky.

* Partia zo šachovej olympiády r. 1966 v Havane: Balinas (Filipíny) – Donne (Monako): 1.e4 d5 2.e:d5 D:d5 3.Jc3 Da5 4.d4 c6 5.Jf3 Sg4 6.Se2 e6 7.0-0 Jf6 8.h3 Sh5 9.Je5 S:e2 10.D:e2 Jbd7 11.Ve1 Se7? 12.J:f7! a čierny sa vzdal (napr. po 12...0-0 príde 13.Jg5 Df5 14.D:e6+ D:e6 15.J:e6 Vf7 16.Jg5 atď.).

* Prvýkrát sa použil telegraf na oznamovanie ťahov v šachovej partii 14. novembra 1854 v zápase na sedem partií medzi americkými mestami Washingtonom a Baltimore.


Vzad <<  >> Vpred