Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.7.1981)


Problém č. 1251 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1252 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1251: b. Ke8 Dc8 Vh4 Sc3 Sg6 Jb2 Je6 Pb4 b6 c5 d6 f2 (12), č. Kd5 Ve1 Sf5 Jf4 Pc6 e7 f7 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1252: b. Kf7 Vc5 Vd7 Sb1 Sh6 Jg3 Pa3 b2 b4 c6 e7 f2 (12), č. Kd4 Dg1 Vc7 Vf3 Sc1 Sf1 Jb5 Je8 Pd6 e2 e3 f5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka má zdanlivú hru po 1...Ke4, trojťažka dve po 1...S:b2 a 1...J:a3. Ako sa tieto varianty zmenia po úvodníku? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1242 (Černý) z 22. mája: Intencia 1.Ve1 s hrozbou 2.Ke6 mat a variantmi po 1...Kf5, Kg3, V:f2, g3, ale aj vedľajšie riešenie 1.K:c6+. Oprava.

Riešenie problému č. 1243 (Jaďuď) z 22. mája: 1.Jc5 hrozí 2.Jf3 mat, 1...K:d4, S:d4, d:c5, Dg7+, Df7, S:e4 2.Da1, Sg3, D:c7, D:g7, J:c6, V:e4 mat. Dobrá variantová dvojťažka, škoda len, že po 1...Dg7+ pred úvodníkom nie je pripravený mat.

Knihy za riešenia problémov č. 1242 a 1243 vyhrávajú: Ľubomír Dunajský, Braväcovo 216, 976 64 Beňuš a Róbert Hitka, 941 51 Pozba č. 26, okr. Nové Zámky.

* Začiatkom júna t. r. vyšlo definitívne znenie nového klasifikačného poriadku v šachu, ktorý platí spätne od 1. januára 1981. Najzaujímavejšou zmenou je doplnenie poriadku o výkonnostné triedy pre riešiteľov šachových problémov. Tak napr. III. výkonnostnú triedu môže získať šachista, ktorý správne rozriešil aspoň 10 problémov v priebehu jedného kalendárneho roku v ľubovoľnej riešiteľskej súťaži v ČSSR, II. výkonnostnú triedu šachista, ktorý získal za rok v súťaži Šachového umenia najmenej 30 percent bodov, alebo ktorý zvíťazil v okresnej riešiteľskej súťaži atď. Záujemci o udelenie výkonnostnej triedy sa môžu hlásiť na adresu: Josef Burda, E. Holuba 1/1394, 736 01 Havířov 2.


Vzad <<  >> Vpred