Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.8.1981)


Problém č. 1260

Imants Kisis

II. cena

Šachmaty v SSSR 1976

Mat 2. ťahom


Problém č. 1261

Andrej Lobusov

I. cena

Šachmaty v SSSR 1976

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1260: b. Kf1 Df3 Vb7 Ve3 Se1 Sg4 Pb2 d6 (8), č. Ka4 Va8 Sh6 Jc1 Pc4 c6 d3 d7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1261: b. Kh3 Df3 Vc2 Vg6 Sc8 Sf6 Ja6 Jc6 Pb7 d5 (10), č. Kd6 Db1 Vh5 Vh7 Sa2 Jf1 Pd2 e6 h4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. V prvej dvojťažke si treba všimnúť zvodnosť 1.Ve5? a porovnať jej varianty so skutočnými, druhá obsahuje dve zvodnosti strelcom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1251 (Pribylinec) z 3. júla: Zdanlivá hra 1...Ke4 2.D:c6 mat, riešenie 1.Da6 hrozí 2.Dc4 mat, 1...Ke4, K:e6, Ve4 (Sd3) 2.Dd3, S:f7, Jc7 mat. Zámena jedného matu a ďalšie varianty, autor by sa však mal pokúsiť o lepšie využitie danej schémy (napr. otvorenie h4-e4, blokovanie e6 a pod.).

Riešenie problému č. 1252 (Labai) z 3. júla: intencia 1.Ke6 s hrozbou 2.Vd5+ a variantmi 1...S:b2, J:a3 2.J:f5+, V:d6+, ale neriešiteľná po 1...Jf6! a 1...e:f2! Oprava.

Knihy za riešenia problémov č. 1251 a 1252 vyhrávajú: Jaroslav Hrdý, Štúrova štvrť 6, 036 01 Martin a Štefan Kurc, Jesenského 14, 920 01 Hlohovec.

* V oddelení dvojťažiek XIII. majstrovstiev ZSSR je toto poradie: 1. V. Rudenko 66 bodov, 2. A. Lobusov 64, 3. S. Šedej 61, 4. M. Maranďuk 59, 5. A. Dombrovskis 57, 6. V. Lukianov 56, 7. E. Leun 54, 8. I. Kisis 51, 9. N. Čerňavskyj 33, 10. V. Sizonenko 30. Štyri dvojťažky dostali najvyššie absolútne ohodnotenie 15 bodov, dve z nich uverejňujeme na dnešných diagramoch.

* Na tohtoročnom zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach v holandskom Arnheme sa podľa rozhodnutia ÚV ČSZTV ČSSR nezúčastní. Náš delegát je prvým podpredsedom organizácie.


Vzad <<  >> Vpred