Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.5.1982)


Problém č. 1335 – originál

Milan Černý, Považská Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1336 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1335: b. Ka6 Dh7 Vd1 Vh6 Se5 Sh3 Jd3 Jg7 Pc3 f4 (10), č. Kd5 Pa7 f6 f7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1336: b. Kf1 Db2 Vh3 Sc7 Jb4 Jd3 Pc6 d4 e2 e6 h4 (11), č. Ke4 Sa1 Sg6 Pa4 a5 b5 d5 f4 g7 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje "okrem riešenia" zdanlivú hru 1...Kc6 2.De4 mat, trojťažka zvodnosti 1.Jc5+?, 1.Dd2? a 1.Dc2?. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Problém č. 1252 (Labai) z 3.7.1981 opravuje autor takto: b. Kf7 Vc5 Vd7 Sb1 Sh6 Jg2 Jg3 Pa3 b2 b4 c6 e7 (12), č. Kd4 Dh1 Vc7 Vf3 Sc1 Sf1 Jb5 Je8 Pd6 e2 e3 f5 h4 (13), mat 3. ťahom, zdanlivé hry 1...S:b2 2.S:e3+ V:e3 3.J:f5 mat, 1...J:a3 2.Sg7+ J:g7 3.V:d6 mat, riešenie 1.Ke6 hrozí 2.Vd5+, 1...S:b2 2.Jf5+, 1...J:a3 2.V:d6+ atď. Riešiteľov prosíme o preskúšanie korektnosti.

Riešenie problému č. 1324 (Černý) z 26. marca: 1.Se3 hrozí 2.S:f4 mat, štyri varianty s blokovaním poľa (1...V:e6, d:e6, Jc6, Jd5 2.Jf5, J:e8, V:d7, e5 mat) a štyri ďalšie.

Riešenie problému č. 1325 (Křivohlávek) z 26. marca: Tematické pokusy 1.Dd7? hrozí 2.Jf7 mat, 1...Db3!, 1.De6? Va7!, riešenie 1.g4 hrozí 2.Vh5+ g:h5 3.D:h5 mat, 1...S:g4 2.Dd7 Db3 3.Jf3 mat, 1...V:g4 2.De6 Va7 3.Je4 mat. "Logická" trojťažka s veľmi dobrou kombinačnou náplňou. Nepatrným prehrešením proti zásadám korektnosti je duál v netematickom variante 1...Sd8 2.D:g7, Df2.

Knihy za riešenia problémov č. 1324 a 1325 vyhrávajú: Cyril Cehelský, Sídl. 111, Perečínska 34, 066 01 Humenné a Ján Kováč, Partizánska, Šport 71, 058 01 Poprad.


Štúdiové súťaže

Šachový zväz ČÚV ČSTV vypísal medzinárodnú súťaž v skladaní štúdií k 70. narodeninám veľmajstra FIDE v kompozičnom šachu a zaslúžilého majstra športu Jindřicha Fritza. Skladby (v ľubovoľnom počte) treba posielať do 15. júna 1982 na adresu František Macek, ul. Obranců míru 90, 170 00 Praha. Budú udelené 4 peňažné ceny a ďalšie vyznamenania, rozhodcom je jubilant. "Memoriál Oldřicha Durasa" pri príležitosti 100. výročia narodenia významného českého praktického šachistu a šachového skladateľa (30.10.1882-5.1.1957), taktiež pre štúdie, vypisuje TJ Slovan SBČS Praha. Usporiadateľom je Vladimír Kos, Merhautova 66, 613 00 Brno, rozhodcom Jaroslav Pospíšil, zasielacia lehota 31. decembra 1982. Najlepšie štúdie získajú tri ceny v hodnote 500, 300 a 200 Kčs.


Okresné majstrovstvá v riešení

Záujem o pomerne novú šachovú disciplínu – riešenie problémov – sa stále rozširuje a prehlbuje. Veľmi agilní sú v tejto oblasti východoslovenskí šachisti, ktorí ako predohru "Kurimského festivalu" usporiadali majstrovstvá Prešovského okresu. Medzi účastníkmi boli prevažne stredoškoláci, ale víťazstvo si odniesol hosťujúci Milan Bednár z Kurimy so 17 bodmi. Len na čas bol horší Daniel Kovaľ (SPŠ strojnícka) a na 3. mieste skončil so 14 bodmi Ján Lorenc (SPŠ PDH). Súťaž bola náročná, lebo zahŕňala aj štúdiu, štvorťažku, samomat a pomocný mat...


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 13. mája t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred