Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.3.1982)


Problém č. 1324 – originál

Milan Černý

Považská Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1325 – originál

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1324: b. Kh6 Db2 Vc7 Sf2 Ja3 Jg7 Pb6 d4 e4 e6 f6 h5 (12), č. Kd6 Df1 Vb3 Ve8 Sa1 Sd1 Jb4 Pd7 f3 f4 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1325: b. Kh8 Df7 Vg1 Vh7 Jd6 Jh2 Pe3 g3 (8), č. Kg5 Dd1 Va4 Vb4 Se2 Sf6 Ja8 Pb5 d3 e5 g6 g7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1312 (Černý) z 12. februára: Zdanlivá hra 1...S:d4 2.c:d4 mat, riešenie 1.Df5 hrozí 2.Df1 mat, 1...c:d4, Kb5, Vf6, Sg6 2.c:d4, c4, Je5, Jb6 mat. Veľmi dobrý úvodník, pravda, o zámenu obrany nejde, lebo variant 1...c:d4 2.c:d4 mat vychádza aj pred úvodníkom.

Riešenie problému č. 1313 (Pauly) z 12. februára: 1.c4 tempo 1...d:c3 e.p. 2.g4+ f:g3 e.p., h:g4 3.e4, h:g4 mat, 1...c5 2.b:c6 e.p. e5 3.d:e6 e.p. mat, 1...e5 2.d:e6 e.p. c5 3.b:c6 e.p. mat. Dokopy šesť braní mimochodom.

Knihy za správne riešenia problémov č. 1312 a 1313 vyhrávajú: Ján Ergh, 062 01 Nový Smokovec IV/45 a František Maťaš, Hviezdoslavova ul. bl. M, 087 01 Giraltovce.


Odpovede čitateľom

Ján R. z Tisovca a ďalší: Vzhľadom na výrobný čas Nedeľnej Pravdy a potrebný čas pre riešiteľov uverejňujeme riešenia problémov s pomerne veľkým oneskorením. Keby sme však nečakali na odozvu riešiteľov, mohli by sme autorské riešenia publikovať už po troch týždňoch od uverejnenia problémov. Prosíme čitateľov, aby nám pomohli vyriešiť dilemu: radšej pohotovosť s prípadnou menšou úplnosťou, alebo naopak. Prikloníme sa k väčšine, alebo k lepším argumentom.

Šachový krúžok pri ZDŠ v Zákamennom (okr. Dolný Kubín): Šachové pečiatky si možno objednať na adrese Šachovej predajne, Václavské nám. 52, 110 00 Praha 1. Papierové plošné figúrky sa u nás nevyrábajú, pre krúžok mladých zanietených korešpondenčných šachistov by to však nemala byť ťažká práca...

Viacerým riešiteľom: V riešeniach nestačí uviesť prvý ťah bieleho. Treba pripojiť aj hrozbu, prípadne napísať, že ide o tempo (ak je čierny po úvodníku v nevýhode z ťahu) a vypísať jednotlivé matové pokračovania po obranách čierneho proti hrozbe (v tempovke po všetkých ťahoch čierneho). Riešenia treba podpísať a pripojiť k nim úplnú adresu riešiteľa.


Inštruktívny útok

Pre menej skúsených šachistov veľmi poučne postupoval biely v partii CastagnaNievergelt zo švajčiarskej súťaže družstiev: 1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.g3 0-0 5.Sg2 d5 6.c:d5 J:d5 7.0-0 c6 8.Jc3 Jb6 9.Dc2 Sg4 10.Vd1 Dc8 11.Sf4 Vd8 (lepšie bolo 11...Ja6) 12.Je5! Sh3 13.Db3 Se6 14.d5! (kombinácia s cieľom zasiahnuť dámskou vežou po stĺpci c) 14...c:d5 15.Vac1 S:e5 16.J:d5! Jc6 (po 16...S:d5 17.V:c8 nie je krytá Vd8) 17.V:c6! (s intenciou po 17...D:c6 18.J:e7+ dobyť pešiaka, čierny však zvolí "rýchle" pokračovanie) 17...S:d5? 18.V:c8 a čierny sa vzdal.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 1. apríla t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky). Tohtoročná blesková riešiteľská súťaž v Bratislave je plánovaná na predpoludnie v sobotu 17. apríla.


Vzad <<  >> Vpred