Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.3.1982)


Problém č. 1322 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1323 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1322: b. Ka1 Df8 Vd4 Sd5 Jc6 Je6 Pe5 f7 g2 (9), č. Kf5 Sh4 Jg5 Jg6 Pe4 g3 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1323: b. Kg1 Da6 Sa1 Jb5 Jc5 Pd5 e5 (7), č. Kb4 Se8 Ja8 Pa3 c4 c7 e6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka so zvodnosťou 1.Dd6? je zaujímavým príspevkom na "tému dvojitého vyvrátenia" v rámci modernej hrozbovej tematiky. S odvážnou zvodnosťou 1.Je4? (varianty po 1...Jb6, a2, c5) však pracuje aj autor trojťažky. V oboch prípadoch nás budú zaujímať posudky riešiteľov. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1310 (Burda) z 5. februára: 1.Jde4 hrozí 2.Ve5 aj Vd6 mat, 1...J:e4+, V:e4, f:e4 2.V:e4, d:e4, J:e4 mat. Vtipný nápad cyklického striedania bielych a čiernych kameňov na tom istom poli.

Riešenie problému č. 1311 (Svítek) z 5. februára: Zdanlivé hry 1...f6, Vf6 2.Jc4, b8D mat, zvodnosť 1.e7? tempo 1...f6, Vf6 2.b8D, Jc4 mat, 1...Kf6!, riešenie 1.Dd8 tempo 1...f6, Vf6, K:e6, f:e6 2.Dd6, Dd6, Dd6, Jc4 mat. Autor sa iste usiloval prirobiť variant 1...S:e6 2.b8D mat s druhou trojfázovou zámenou obrany.

Knihy za riešenia problémov č. 1310 a 1311 vyhrávajú: Marián Čech, Jiráskova 22, 917 00 Trnava a Peter Lompart, ul. J. Cirbusovej 12, 083 01 Sabinov.


Poradie šachistiek

Podľa januárovej listiny osobných koeficientov FIDE je naďalej evidentná prevaha gruzínskej školy: Čiburdanidzeová (ZSSR) 2390, Alexandrijaová (ZSSR) 2380, Kushnirová (Izrael) 2330, loselianiová (ZSSR) 2305, Gaprindašviliová (ZSSR) 2300. Z našich je najlepšia Klímová na 20.-22. mieste s koeficientom 2220, ďalej nasledujú Eretová 2110, Možná (rod. Hojdarová) 2060, Skácelíková 2045, Tomanová (rod. Poľanová) a Skácelová po 2025 atď.


Najlepšie čs. skladby

Koncom minulého roka bol zadaný do tlače rukopis III. albumu československých šachových skladieb 1976-1978. Najzaujímavejšia bude iste bodová hodnota jednotlivých problémov, ako ju určili rozhodcovia. Predbežne (a bez záruky!) môžeme uviesť, že maximálny počet 10 bodov získala iba trojťažka Z. Labaiho, po 9,5 bodu dvojťažka J. Brabca a trojťažka Z. Maška, po 9 bodov dvojťažka J. Valušku, trojťažka J. Křivohlávka a mnohoťažka V. Pachmana. Ďalej uvádzame počty problémov od jednotlivých autorov v ďalších štyroch "kategóriách": 8,5 Pachman (3), Taraba (2), Brabec, Kos, Kotěšovec, Křivohlávek, Labai, Lehen, Mlynka, Šindelář, Valuška (po 1); 8 Mlynka, Pachman (po 3), Brabec, Kos, Taraba (po 2), Brabec - Lehen, Labai - Fica, Matouš, Polák, Sivák, Šindelář, Valuška (po 1); 7,5 Pachman (5), Kotěšovec, Lehen, Skoba - Vyoral (po 2), Blunár, Brabec - Lehen, Formánek, Kos, Labai, Mlynka, Taraba (po 1); 7 Pituk, Polák, Valuška (po 3), Taraba (2), Brabec, Fritz, Kos, Kotěšovec, Křivohlávek, Labai, Pachman, Salai, Volf (po 1) atď. Pravda, definitívne výsledky budú známe až asi v štvrtom štvrťroku 1982.


Vzad <<  >> Vpred