Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.3.1982)


Problém č. 1320 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahom


Problém č. 1321 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1320: b. Kh3 Dh6 Vd1 Sc5 Se6 Jb6 Jc3 Pf2 f5 (9), č. Ke5 Sc6 Sd2 Jd6 Jf1 Pe4 f6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1321: b. Kb2 De7 Vc6 Ve3 Sd2 Sh7 Ja3 Jd3 Pb5 f7 (10), č. Kd4 Vf4 Se6 Jb7 Pc5 d5 d6 f2 f3 g7 h4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka má zdanlivé hry 1...S:h6, e3 2.S:d6, f4 mat, druhá dve zvodnosti 1.Jb4? a 1.Je5. Riešenia (ktoré odporúčame porovnať so zdanlivými hrami a zvodnosťami) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1308 (Kudláč) z 29. januára: 1.Dc3 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Jc2, Je2, Jf3, Jf5, Je6, Jc6 2.D:b3, V:h5, d:e4, De5, Jf6, J:b6 mat. Jazdec šesť ráz zacloňuje pôsobnosť čiernych figúr – klasická dvojťažková téma.

Riešenie problému č. 1309 (Popper) z 29. januára: 1.Vh2! g1D 2.J:e4+ J:e4 3.Vc2+ b:c2 4.b4 mat, 1...Sb1 (Sh7 a pod.) 2.Vh4 Je4 3.V:e4 S:e4 4.J:e4 mat. Výborný úvodník a na vtedajšie časy dva dobré varianty. Škoda, že si autor nevšimol možnosť pridať napríklad čierneho Ph7, po ťahu ktorého (1...h5, h6) by sa mohla uplatniť aj hrozba 2.V:g2 Sb1 3.V:g3 (hrozí 3.Vc3 mat) 3...Sd3 4.J:d3 mat. Ťahy 1...Sb1, 1...Sh7 a pod. totiž uvedenej hrozbe bránia (2.V:g2? napr. Jf1! a mat štvrtým ťahom nevyjde).

Knihy za riešenie problémov č. 1308 a 1309 vyhrávajú: Eduard Kriššák, Dukelská 2, 052 01 Spišská Nová Ves a Norbert Rovesný, ŠD VŠT, Laborecká 14, 040 01 Košice.


Košické jubileum

Pred 60 rokmi, presne 14. marca 1922 založili v Košiciach Československý šachový klub (popri už jestvujúcom maďarskom klube). Jeho predsedom sa stal O. Votruba a členmi výboru boli Erdélyi, Hermann, Laube, Mitický, Nesrsta, Sládek, Spielberger a Vécsey. Klub vstúpil do Jednoty československých šachistov a najmä v prvých troch rokoch činnosti bol veľmi agilný. V Košiciach sa často usporadúvali simultánky slávnych šachistov (napr. Alechina r. 1922, 1924, 1925, ďalej Bogoľubova, Rétiho, Flohra, Opočenského a i.), košickí šachisti sa zaslúžili o zorganizovanie známych medzinárodných turnajov v Piešťanoch (1922) a Bardejove (1926) a vypísali aj prvý skladateľský turnaj na území Slovenska (v denníku Slovenský východ). K niektorým z týchto akcií sa v našej rubrike ešte vrátime.


Korešpondenčný šach

V nedávno skončenom ôsmom ročníku majstrovstiev ČSSR štvorčlenných družstiev v korešpondenčnom šachu zvíťazila tesne Lomnice nad Popelkou pred Slovanom Bratislava ChZJD (Prívara, Maláč, Rückschloss, Hrivnák). Z ďalších slovenských družstiev bol na 8. mieste Slovan Hlohovec (Manduch, Veselský, Polaček, Kollárik). Žiaľ, Stavbár Žilina a Baník Prievidza finálovú súťaž (1. ligu) opúšťajú.

Celkove štartovalo v tejto populárnej súťaži takmer 200 družstiev. Ďalší ročník sa hrá v období 1.2.1982 až 30.9.1983, V prvej lige o titul majstra ČSSR súperí 15 družstiev.


Vzad <<  >> Vpred