Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.1.1982)


 

Problém č. 1308 – originál

Ľubomír Kudláč

Dolný Kubín

Mat 2. ťahom


Problém č. 1309

E. Popper

188 Vasárnapi Ujság

2.8.1863

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1308: b. Kh8 Dc7 Vh4 Jd7 Jd8 Pd3 e3 (7), č. Kd5 Dd1 Vd6 Vh5 Sh1 Jd4 Pb2 b3 b5 b6 d2 e4 h7 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1309: b. Ke5 Vh6 Sa5 Ja3 Jf2 Pb2 (6), č. Kc5 Se4 Jg3 Pa6 b3 c6 g2 (7), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Popri peknej klasickej dvojťažke autora, ktorý uverejnil svoju prvotinu v našej rubrike r. 1975, uverejňujeme štvorťažku Eduarda Poppera z Martina, ktorá má už takmer 120 rokov. Jej námet je na svoju dobu dobrý, ale práve preto sa treba obávať predchodcu – veď autor okrem tejto skladby sotva ešte niečo publikoval. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1291 (Pribylinec) z 18. decembra 1981: Zdanlivé hry 1...Kd6, Kd4 2.Je4, De3 mat, riešenie 1.D:f7 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Kd6, Kd4, Kb5 2.Jd7, J:a4, Dc4 mat. Výborný úvodník pridáva k dvom ďalšie dve voľné polia a vedie k zámene dvoch matov. Dosiaľ zrejme najlepšia skladba autora.

Riešenie problému č. 1292 (Gvozdják) z 18. decembra 1981: 1. riešenie 1.S:c6 hrozí 2.D:d5+, 1...K:c4+ 2.S:d5+ (a už nejde 2...V:d5+, lebo veža je viazaná), 1...K:e4+ 2.Jd2+ (opäť s väzbou veže), ďalšie varianty 1...Vd4, Vd6, Vd7, V:d8, Kd4 2.D:d4, D:d6, D:d7, V:d8, D:d5 šach; 2. riešenie 1.S:e6 hrozí 2.D:d5+, 1...K:c4+, K:e4+ 2.Jd2+, S:d5+ atď. Recipročná zámena šachov, napriek symetrii kombinačne zaujímavá. Vyriešilo ju správne niekoľko desiatok riešiteľov, i keď sa s týmto druhom problému stretli po prvý raz.

Knihy za riešenia problémov č. 1291 a 1292 vyhrávajú: Enchbat Odontungalag, ŠD F. Urbánka 2, č. i. 308, 041 27 Košice a Ondrej Šmiják, ul. J. Brocku 15, 048 01 Rožňava.


Kútik pre začiatočníkov

Čitateľ Miroslav M. z Prešova nás poprosil o znázornenie brania mimochodom na diagrame. Podľa definície branie mimochodom (= branie en passant) je branie pešiaka, ktorý ťahal o dve polia, v bezprostredne nasledujúcom ťahu pešiakom tak, akoby bol ťahal iba o jedno pole. Tak napr. (pozri diagram) po ťahu 1.c2-c4 môže (ale nemusí!) nasledovať 1...d4:c3 e.p. (tak isto, akoby nasledovalo 1...d4:c3 po ťahu 1.c2-c3). Druhá možnosť je 1.e2-e4 d4:e3 e.p. a tretia (keby začínal čierny) 1...f7-f5 2.g5:f6 e.p. Pri ťahu bieleho je ešte možnosť 1.g5:h6 e.p., to by však muselo byť známe, že predchádzajúci ťah čierneho bol h7-h5. Napokon treba uviesť, že po ťahu 1.b3-b4 nemôže nasledovať 1...a4:b3?? – pretože braný pešiak neťahal o dve polia (resp. ako sa môže správne povedať, neurobil dvojkrok). – Je zaujímavé, že pri "ústnom podávaní" pravidiel sa na branie mimochodom často zabúda.Vzad <<  >> Vpred