Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.12.1981)


Problém č. 1291 – originál

Vladimír Pribylinec

Nižná nad Oravou

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1292 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Šach 2. ťahom, 2 riešeniaKontrolná notácia. 1291: b. Kf1 De8 Va6 Vh6 Sa1 Sa8 Jb2 Jf6 Pa3 d2 (10), č. Kc5 Va5 Sc7 Jb8 Je1 Pa4 a7 b6 d3 f5 f7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1292: b. Kd1 Dd8 Vc8 Ve8 Sd7 Jb1 Pc4 e4 f2 (9), č. Kd3 Vc5 Vd5 Pc6 e6 (5), biely začne a dá šach druhým ťahom, na ktorý čierny nemôže odpovedať šachom; k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. Prvý problém má zdanlivé hry po oboch ťahoch čierneho kráľa. "Šachový šach" je v našej rubrike novinkou: čierny hrozí šachovať bieleho kráľa (K:c4+, K:e4+), proti čomu si musí biely pripraviť "kontru"; problém má dva analogické úvodníky. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1284 (Havel) z 13. novembra: 1.Vg2!! hrozí 2.Dg8+ Kd7 3.Vg7 mat, 2...Kf5, Kd5 3.Vf2, Vg4 mat, 1...Kd5 2.De8 K:c4 3.Vg4 mat, 1...Kf5 2.Dc8+ Ke4 3.Vg4 mat. Tri náročné frontálne modelové maty, ale ešte viac sa riešiteľom páčil úvodník.

Riešenie problému č. 1285 (Lokaj) z 20. novembra: Núdzovka so zdanlivými hrami 1...S:d2, f4, e3 2.Db8, D:e4, D:f5 mat, riešenie 1.Dg1 tempo a po rovnakých obranách maty 2.D:c5, D:g5, D:e3 (navyše 1...Sc3+, g4 2.S:c3, Sf4 mat). Okrem zámeny troch matov úloha obsahuje recipročnú zámenu škodlivých motívov po 1...S:d2, f4 (aj keď nie "dôkladnú", lebo strelec otvára líniu figúre a pešiak líniu matovú).

Knihy za riešenie problémov č. 1284 a 1285 vyhrávajú: Pavel Postupa, PS 761 N-7, 031 01 Liptovský Mikuláš a Peter Vlčko, Mikovínyho 16/6, Klokočina 1, 949 01 Nitra.

* Minipartia z prvých majstrovstiev Zimbabwe 1980: Taylor (biely) – Fowler: 1.d4 Jf6 2.c4 e5 3.d:e5 Jg4 4.Jf3 Jc6 5.Sf4 Sb4+ 6.Jbd2 De7 7.a3 Jg:e5 8.a:b4?? Jd3 mat.


Vzad <<  >> Vpred