Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.11.1981)


Problém č. 1284M. Havel

I. cena

Natal Mercury C 31.12.1911

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kc2 Db8 Vd2 Sh1 Jc4 (5), č. Ke6 Jc1 Pb7 c5 f6 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese.


Miroslav Havel

7. novembra bolo tomu práve 100 rokov, čo sa narodil geniálny český šachový skladateľ Miroslav Havel. Za 60 rokov skladateľskej činnosti (od prvotiny 1.5.1898 až do smrti 8.7.1958) zložil 1938 problémov (z toho 4 spoločné), predovšetkým trojťažiek, ale aj iné priame matové problémy, štúdie, samomaty, pomocné maty, retrográdne problémy a skladby na valcovej šachovnici. Na turnajoch získal 355 vyznamenaní, z toho 212 cien (71 prvých), pravda, množstvo krásnych skladieb uverejnil v rubrikách bez súťaží. V Albumoch FIDE (od r. 1914) dosiahol vyše 90 bodov (r. 1958 splnil normu veľmajstra, ale titul sa v tom čase ešte neudeľoval). – V prevažnej väčšine svojich skladieb sa prejavil ako dôsledný vyznavač a rozvíjateľ najprísnejších kritérií českej školy – modelových matov a vrcholne ekonomickej konštrukcie. Veľmi obľúbený bol medzi riešiteľmi, ktorým sa za namáhavú prácu vždy odvďačil estetickými šachovými zážitkami. – Tvorbu Havla si pripomíname trojťažkou, za ktorú dostal po prvý raz prvú cenu – keď mal 30 rokov.

Riešenie problému č. 1277 (Procháczka) z 9. októbra: 1.Jf3 tempo 1...Kg4, K:e3, Jg5~, h5 2.V:h4, Jd5, Ve4, D:g5 mat. Štyri pekné varianty po výbornom úvodníku: na začiatok dokonalé.

Riešenie problému č. 1278 (Dučák) z 9. októbra: Zvodnosť 1.Kc5? hrozí 2.V:d5 mat, 1...d4, V:e8, J:b6, S:d3, Sd6 2.De4, D:g5, S:c7, J:d3, S:d6 mat, 1...Sg2!, riešenie 1.e:f7 hrozí 2.Ve6 mat s rovnakými variantmi, ale cyklickým posunutím piatich obranných motívov. Vynikajúci výkon mladého autora, ktorý je teraz študentom VAAZ v Brne.

Knihy za riešenia problémov č. 1277 a 1278 vyhrávajú: Pavol Pitek, Osloboditeľov 44/215, 013 13 Rajecké Teplice a Darius Slovík, Za cintorínom 1477, 020 01 Púchov.

Riešenie problému č. 1271 (A. Pongrácz) z 2. októbra: 1.Sf3 hrozí 2.Jd8+ Kd7 3.Sg4 mat, 1...Sf6 2.d5+, 1...S:d4 2.Jd8+, 1...Jc6 2.Jg5+, 1...Kd7 2.Sg4+, 1...Kf6 2.Jd8+, 1...c5 2.Dd6+, 1...Kf5 2.Dh6! atď. Veľmi bohatá variantová trojťažka, škoda len zlého úvodníka a slabo využitého Sf2.

Riešenie problému č. 1272 (J. Pongrácz) z 2. októbra: 1.Dh8 hrozí 2.Dh3 mat, 1...Kg4 2.Dh5+! K:h5 3.Jf6 mat, 1...Ke6 2.De8+, 1...Vc4 2.Dh5+, 1...V:d5 2.Dh5+, 1...Sh4 2.Dh5+ atď. Na tie časy tiež nie najhoršie, žiaľ, o Jurajovej tvorbe nemáme dosiaľ nijaké ďalšie správy.

Riešenie problému č. 1273 (Kálinczky) z 2. októbra: 1.Jd8 hrozí 2.Dh4+ Kc5 3.D:f2 mat, 1...Vh6 2.Df7 J:f7 3.Je6 mat, 1...Jh3(Jf3) 2.Df3 Kc5 3.De3 mat, 1...Kc5 2.Dh2 Jh3 3.Sa7 mat, 1...Je2 2.D:e2, 1...f4 2.Je6+, 1...Sd6 2.S:d6 atď. Štyri modelové maty, ale na prelome storočí to už nebolo nič zvláštneho.


Vzad <<  >> Vpred