Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.11.1981)


Problém č. 1285 – originál

Rudolf Lokaj, Hanigovce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka1 Db1 Vh6 Sd2 Sh7 Je2 Pa2 a4 c4 c6 (10), č. Ke5 Sb4 Pa3 a5 c5 e4 f5 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Na každý ťah čierneho zo základnej pozície je pripravený mat (1...S:d2, Sc3+, e3, f4, g4 2.Db8, S:c3, D:f5, D:e4, Sf4 mat), ale biely je v núdzi o ťahy a svojím úvodníkom vyvolá značné zmeny. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou. (Týmto problémom sa končí séria, v ktorej bolo možné získať výkonnostnú triedu v kompozičnom šachu.)

Problém č. 1249 (Kozinka) z 19. júna opravuje autor takto: b. Kb1 Vd2 Ve4 Se4 Pd3 g3 g4 h2 (9), č. Kh3 Pb3 c6 g5 h6 (5), mat piatym ťahom, riešenie 1.Vc4 tempo, 1...b2 2.Vc5 K:g4 3.Sd1+ Kh3 4.Vc4, 1...c5 2.Sd7 b2 3.Vf4 c4 4.d:c4 atď. Riešiteľov prosíme o preskúšanie korektnosti.

Riešenie problému č. 1274 (Réti) z 2. októbra. 1.g4 hrozí 2.g:f5, 1...Ve4 2.Vd4+ K:d4, V:d4 3.D:d6, D:f5 mat, 1...S:b6 2.Vc5+ K:c5, S:c5 3.Dc4 mat, 1...Ke6 2.Ve4 V:e4, f:e4, Vd5 3.D:f5, Df7, Dh6 mat, 1...f:g4 2.Df7+ atď., po 1...V:b6 ide málo závažný duál 2.Vc5+ aj Vd4+. Na svoju dobu prekvapujúco náročná strategická trojťažka.

Riešenie problému č. 1275 (Spóner) z 2. októbra: Intencia 1.Ve7 Kd4 2.Se4, 1...Kc2 2.V:e3, ale aj vedľajšie riešenie 1.c6 2.c7 3.c8D. Pešiakom c5 odstránil autor jedno vedľajšie riešenie, ale "pripravil" druhé.

Riešenie problému č. 1276 (Folkmann) z 2. októbra: 1.Jb4 Jf2 2.V:f5+ g:f5 3.Dh6+, 2...K:f5 3.Jc6 b4+ 4.K:a4, 1...h:g2 2.Dh2+ Jg3 3.D:g3+ atď., vo variantoch je však viacero duálov, ktoré celkom zahmlievajú úmysel autora. Riešiteľov prosíme o preskúšanie opravy premiestnením Sg8 na h6 – táto pozícia sa nachádza v Prvej slovenskej knihe šachovej.

Výsledok riešiteľskej súťaže. Obe riešenia č. 1275 našli len 4 riešitelia, z nich jeden však neobjavil intenciu č. 1276. Na prvých troch miestach sú: Ján Košár (Poprad), Alojz Kubaský (Spišská Teplica) a Ladislav Wittner (Košice). O 4 body menej majú Pavol Pitek (Rajecké Teplice) a Jaroslav Štúň (Humenné) o 6 bodov menej Oliver Ralík (Nitra) a o ďalší bod menej Milan Bednár (Kurima), Anton Bidleň (Humenné), Nikolaj Palko (ZSSR) a Jozef Fabiny (Hnilčík). Prípadné námietky proti tomuto výsledku pošlite do 3 dní na adresu redakcie.

Knižné ceny žrebovaním vyhrávajú: Jozef Fabiny, Bindt 22, 053 32 Hnilčík a Anton Mydlo, 976 03 Harmanec 18.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 26. novembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).

* Miniatúrna partia z Havany r. 1966: Polugajevskij (biely) – Franco (čierny): 1.d4 f5 2.Jc3 Jf6 3.Sg5 Je4? 4.J:e4 f:e4 5.f3! d5 6.e3 Sf5 7.f:e4 d:e4 8.Je2 h6? 9.Sf4 Jc6 10.Jc3 Sg6 11.Sd3 Sf7 12.0-0 e5 13.d:e5 Dd7 14.e6! D:e6 15.Jb5 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred