Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.11.1981)


Problém č. 1286 – originál

Ľudovít Lačný, Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


Problém č. 1287 – originál

Ľudovít Lačný, Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1286: b. Ka2 Da4 Ve6 Sd6 Sg2 Jf5 Jg7 Pc2 c3 e7 f4 g3 (12), č. Kd5 Vd8 Vh8 Jc4 Jf3 Pa7 c5 c6 d2 e5 g4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1287: b. Kh4 Dg6 Va3 Vd4 Sa8 Sc3 Jh3 Pb2 c4 d7 f4 (11), č. Ke3 Dh7 Ve1 Ve7 Sc1 Se4 Jh1 Pe2 g2 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Náš vynikajúci šachový skladateľ a majster športu v kompozičnom šachu sa predstavuje dvoma výbornými dvojťažkami – v prvej treba do obsahu začleniť zvodnosti 1.Sc7? a 1.Sf1?, v druhej 1.Vd3+? a 1.Vd6?. Kto vystihne idey týchto moderných skladieb? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1279 (Kollárik) zo 16. októbra: 1.Vc4 (hrozí 2.S:b4 mat), 1...d6 2.Vc8 Vh8 3.V:h8 4.Va8 mat, 1...Vd6 2.S:d6 J:d6 3.Je1 4.Jc2 mat. Pokusy 1.Vc8?, resp. 1.Je1? viaznu na 1...b5!, resp. 1...J:e3! – na druhý z nich sa "nachytalo" asi 15 riešiteľov.

Knihu za správne riešenie vyhráva Ján Lacko, Dom dôchodcov, 967 01 Kremnica.

* Našu "súťaž" o možnosť získania výkonnostnej triedy v kompozičnom šachu rozširujeme o problémy z minulej a dnešnej rubriky. Teda šachisti, ktorí vyriešili aspoň 10 problémov z čísiel 1271-1287, majú možnosť získať III. výkonnostnú triedu. Všetkých záujemcov prosíme, aby najneskôr do 13 dní na vyššie uvedenú adresu oznámili čísla správne a načas vyriešených problémov, spolu so svojou presnou adresou. – Okrem toho upozorňujeme šachových skladateľov, že III. výkonnostnú triedu v kompozičnom šachu možno získať aj za uverejnenie troch originálnych a korektných problémov. Záujemcovia nech napíšu na adresu Jozef Havran, ul. Sovietskej armády 9, 927 00 Šaľa, a pripoja postavenia problémov s riešením a miestom aj dátumom uverejnenia. (Pri udelení výkonnostnej triedy sa predpokladá členstvo v ČSZTV.)


Vzad <<  >> Vpred