Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.10.1981)


Problém č. 1279 – originál

Gorazd Kollárik

Leopoldov

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: b. Kb1 Vc1 Se7 Jg2 Pa2 b3 e3 (7), č. Ka3 Vh6 Jf5 Pb4 b6 b7 d7 h5 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1263 (Novomeský) z 28. augusta: 1.Jc4 hrozí 2.Jd2 mat, 1...Sf4, Vf4 (Se5), e5, Vd7, Jb3 (J:c4, Jc6+), Sd6+, Jd3+ 2.J:f2, Ve5, Jd6, Sg6, S:c6, J:d6, c:d3 mat. Pekná variantová dvojťažka, ktorej jediným nedostatkom (podľa klasických zásad kompozičného šachu) je chýbajúci mat na šach bielemu kráľovi pred úvodníkom (1...Sd6+). Nešlo by zmeniť úvodník na 1.Sc1-h6?

Riešenie problému č. 1264 (Schullery) z 28. augusta: a) 1.Df4 hrozí 2.Dd6 mat, 1...J:f4, Je5, J:b4, Jc5, De5, Dc5 2.D:f4, D:e5, J:b4, Jb6, Jb6, Jf6 mat, b) 1.Db4 hr. 2.Dd6 mat a symetrické varianty s nesymetrickými (recipročnými) obrannými motívmi. Úlohám tohto typu škodí prílišná schematičnosť.

Riešenie problému č. 1265 (Mlynka) zo 4. septembra: a) 1.Df6? Va4!, 1.De7? Va5!, 1.De3 hrozí 2.Dd4, Dc5 mat (osobitne po 1...Va4, Va5), b) 1.De3? Va5!, 1.Df6? Va6! 1.De7 hrozí 2.D:c5, Dd6 mat (po 1...Va6, Va5), c) 1.De7? Va6!, 1.De3? Va4!, 1.Df6 hrozí 2.D:d6, Dd4 mat (po 1...Va4, Va6). Nesporne zaujímavé cykly, kto vie, čo by na túto ultramodernú dvojťažku povedali rozliční rozhodcovia.

Knihy za riešenie problémov č. 1263-1265 vyhrávajú: Gejza Berek, 935 65 Veľké Ludince 494, Milan Polovka, Zábojského 18, 052 01 Spišská Nová Ves a Vojtech Potočný, Vlčince, Novomeského 8, 010 08 Žilina.


Majstrovstvá v riešení

Finále celoštátnej súťaže (neoficiálne majstrovstvá ČSSR) v riešení šachových problémov sa uskutočnilo v sobotu 26. septembra t. r. v banskobystrickom hoteli Národný dom. 17 riešiteľom, ktorí postúpili z nižších súťaží, bolo predložených vo dvoch kolách 8 problémov. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, keď na prvých štyroch miestach rozhodol o poradí čas. Víťazom sa stal 20-ročný Ladislav Salai z Martina (t. č. poslucháč EF VŠT v Košiciach), ktorý na získanie 25 bodov (z 29 možných) spotreboval 117 minút. Ďalšie poradie: 2. Ján Kovalič (Spišská Nová Ves, 25 – 145), 3. Ján Valuška (Zvolen, 25 – 163), 4. Michal Hlinka (Košice, 25 – 183), 5. Vladislav Buňka (Kutná Hora, 24 – 132), 6. Ľubomír Širáň (Lovčica, 22 – 151) atď. Prví piati riešitelia získali výkonnostnú triedu kandidáta majstra športu a zabezpečili si účasť v nasledujúcom finále, ktoré sa uskutoční o 2 alebo 3 roky v Prahe.

* Výsledok skladateľskej súťaže ÚV ČSZTV 1981 vyjde v osobitnej brožúrke s najväčšou pravdepodobnosťou v decembri t. r. Vydanie III. albumu čs. skladieb bolo odložené na r. 1982.


Vzad <<  >> Vpred