Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.10.1981)


Problém č. 1280 – originál

Peter Frolkovič, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1281 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1280: b. Kc8 Dc3 Vf3 Sb8 Sc6 Jd5 Pg6 (7), č. Ke6 Sa1 Sh3 Jg4 Pb6 d7 e3 e7 f7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1281: a) b. Kb5 Da7 Vf3 Sc4 Se7 Jc8 Jd6 Pb3 b4 d5 e2 e6 g5 (13), č. Kc7 Sa8 Jb7 Pd7 (4), b) premiestniť Pd7 na c5 a celú pozíciu otočiť o 90° v smere hodinových ručičiek (b. Ke7 Dg8 atď.). v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka má zdanlivé hry po ťahoch pešiakov a pokusy 1.Sg3? a 1.V:f7?, dvojníková forma č. 1281 by mala námet urobiť zrozumiteľným aj bez komentára. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1266 (Gvozdják) z 11. septembra: Intenciou bol výber jediného – 1.Vf6 – z deviatich pokusov s odviazaním Jc3, žiaľ, ide aj vedľajšie riešenie 1.V:f3. Oprava.

Riešenie problému č. 1267 (Schullery) z 11. septembra: 1.Vf5 hrozí 2.Dd5, Ve5 mat, 1...J:d7, S:c4, Jf5 2.c:d7, f3, D:f5 mat. V jednotlivých obranách sa vystriedajú obranné motívy AB-BC-CA, pričom A – branie hrozbového kameňa, B – napadnutie matového poľa, C – uvoľnenie matového poľa braním.

Knihy za riešenia problémov č. 1266 a 1267 vyhrávajú: Peter Mihálik, Voznica 166, 966 81 p. Žarnovica a Emil Tittel, Gucmanova 674/11, 920 41 Leopoldov.


Majstrovstvá sveta v riešení

Uskutočnili sa v tomto roku v holandskom Arnheme (11.-12. augusta) za účasti 13 dvojčlenných družstiev a priniesli tento výsledok: 1. Fínsko (32,5 bodu – 556 minút), 2. Juhoslávia (30 – 598), 3. NSR (28 – 638), 4. Švajčiarsko (27,5 – 580), 5. Izrael (27 – 613), 6. ZSSR (26 – 658) atď. V individuálnom hodnotení bol najlepší Perkonoja z Fínska (17 – 229), pred Kovačevićom z Juhoslávie (16,5 – 345), Vukcevichom z USA (16 – 182) a Valtonenom z Fínska (15,5 – 327). Fínski riešitelia potvrdili svoju stabilne vysokú úroveň, mimoriadne rýchlym riešením prekvapil Vukcevich a čiastočne sklamalo sovietske družstvo (Vladimirov – Feoktistov). ČSSR sa na súťaži ani tentoraz nezúčastnila.


Vzad <<  >> Vpred