Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.10.1981)


Problém č. 1282 – originál

Jozef Tonkovič, Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh7 Dd2 Va5 Sb8 Se6 Je5 Pe2 e7 (8), č. Ke4 Da2 Vd5 Sc8 Sd4 Jb2 Pf4 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Banskobystrický autor sa vracia ku kompozičnému šachu po niekoľkoročnej prestávke zaujímavou trojfázovou dvojťažkou, do obsahu ktorej patria aj zvodnosti 1.Jf3? a 1.Jd7?. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1268 (Gvozdják) z 18. septembra: a) 1.d1S Sg3 2.Sc2 Se5 3.Sb1 Kb3 mat, b) 1.d1J Sd2 2.Jc3 Sc1 3.Jb1 Sb2 mat, c) 1.d1V h8V 2.Vd2 Vh1 3.Va2 Sc3 mat. Tri premeny toho istého pešiaka na slabšie figúry a tri modelové maty: veľmi dobrý pomocný mat.

Knihu za správne riešenie vyhráva Peter Slávik, Vlčince H2/23, 010 08 Žilina.

Riešenie problému č. 1269 (Schullery) z 25. septembra: 1.V:e6? hrozí 2.D:b2 mat, 1...Jc4!, 1.S:e6? hrozí 2.Jb3 mat, 1...Se3!, 1.Jf6 hrozí 2.Vd8 mat, 1...Jc4, Se3 2.Jb3, D:b2 mat. Tematicky bezchybná realizácia Hanneliusovej témy, ktorej možno vyčítať iba veľmi viditeľný úvodník a málo využitú Vg8.

* Na majstrovstvách sveta v riešení šachových problémov (o ktorých sme písali v minulej rubrike) bolo predložených spolu 18 problémov, a z toho tretina od československých autorov: M. Soukup (päťťažka), L. Kopáč (štúdia), B. Formánek (dvojťahový pomocný mat), J. Havelka (trojťahový pomocný mat), F. J. Prokop (trojťahový samomat) a J. Šťastný (trojťažka) – tento posledný problém bol uverejnený v našej rubrike pod č. 1244. Ďalšie štáty (ZSSR, USA, Fínsko, Španielsko, Rumunsko, Holandsko) sa podieľali menším počtom skladieb.

* Nový ročník celoštátnej šachovej ligy sa začne prvým kolom 5. decembra t. r. a skončí sa jedenástym kolom 14. marca 1982. Jediný slovenský účastník Slovan Bratislava ChZJD bude v prvom kole hostiť ÚDA Praha a v druhom kole 6. decembra Sláviu Praha VŠ.

* Pred 50 rokmi sa uskutočnil v juhoslovanskom Blede mimoriadne silný turnaj, ktorý sa skončil veľkým víťazstvom Alechina (20,5 bodu z 26 možných) pred Bogoľubovom (15) a Nimcovičom (14). Prinášame krásne víťazstvo Alechina (bieleho) nad Maďarom Maróczym: 1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6 4.Sg5 Jbd7 5.e3 h6 6.Sh4 Se7 7.Jc3 0-0 8.Vc1 c6 9.Sd3 a6 10.0-0 d:c4 11.S:c4 c5 12.a4 Da5 13.De2 c:d4 14.e:d4 Jb6 15.Sd3 Sd7 16.Je5 Vfd8 17.f4 Se8 18.Jg4! V:d4 19.S:f6 S:f6 20.J:f6+ g:f6 21.Je4 Vad8? (nádej na záchranu dávalo len 21...f5) 22.J:f6+ Kf8 23.Jh7+ Ke7 24.f5! V8d6 25.b4! D:b4 26.De5! Jd7 27.Dh8! V:d3? 28.f6+ a biely ohlási mat druhým ťahom. Typická partia Alechina.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 5. novembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred