Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.9.1981)


Problém č. 1269 – originál

Stanislav Schullery

Bardejov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1270 – originál

Milan Černý

Považská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1269: b. Kc8 Dd2 Ve3 Vg8 Sa2 Sb6 Jc1 Je8 Pc5 (9), č. Kd4 Sf1 Sg1 Jb2 Pb5 c6 d3 e6 f3 f5 g3 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1270: b. Kg5 Da1 Vd1 Vh6 Sf3 Sg1 Jb8 Jh8 Pb3 c2 c5 f2 g3 (13), č. Ke5 Vb6 Vd2 Sc3 Jb2 Pc6 h3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka má dve zvodnosti 1.V:e6? a 1.S:e6?, druhá jednu 1.Da7? Riešenia (a pokiaľ možno aj porovnania so zvodnosťami) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1260 (Kisis) zo 14. augusta: Zvodnosť 1.Ve5? s hrozbou 2.Vb4 mat vedie k variantom 1...Vb8, c5, c3, d2, Ja2 2.Va5, S:d7, De4, Da3, Dd1 mat (vyvrátenie 1...Sd2!), v riešení 1.Df5 s tou istou hrozbou umožní po tých istých obranách iné maty, v poradí 2.Da5, D:d7, Ve4, Va3, Sd1. Obdivuhodné je, že sa zamenili iba figúry, pričom matové polia ostali rovnaké. Klasické dielo.

Riešenie problému č. 1261 (Lobusov) zo 14. augusta: 1. zvodnosť 1.Sb2? hrozí 2.V:e6 mat, 1...De1, S:d5, V7h6, V5h6 2.Sa3, Da3, b8D, Se5 mat, 1...Ve7!, 2. zvodnosť 1.Sg5? hrozí 2.V:e6 mat, 1...S:d5, V7h6, V5h6 2.Df4, Se7, Sf4 mat, 1...De1!, riešenie 1.Sg7 hrozí 2.V:e6 mat, 1...De1, S:d5, V7h6, V5h6 2.b8D, Df8, Sf8, Se5 mat. Krásna trojfázová dvojťažka s tematickými líniami čiernej dámy a oboch veží. Osobitne pôsobivé je striedanie bielej dámy a strelca na matových poliach a3, f4, f8.

Knihy za riešenie problémov č. 1259-1261 vyhrávajú Tibor Lenčucha, Pionierov 14/1, 028 01 Trstená, Miloš Lakatoš, Pribinova 32, 075 01 Trebišov a Ivan Valent, Astrová 48, 829 00 Bratislava.

* Je iste málo známe, koľko problémov uverejnili dosiaľ jednotliví slovenskí šachoví skladatelia. Tu je niekoľko približných údajov: A. Ančin 300, B. Formánek 240, Z. Labai 230, Ľ. Lačný 70, K. Mlynka 220, A. Pituk 450, L. Salai sr. 120, J. Valuška 310 atď. Počas prípravy antológie sa čísla spresňujú, ale aj stúpajú...


Vzad <<  >> Vpred