Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.10.1981)


Problém č. 1271

A. Pongrácz, rok?

Mat 3. ťahom


Problém č. 1272

J. Pongrácz, 1866

Mat 3. ťahomProblém č. 1273

G. Kálniczky, 1902

Mat 3. ťahom


Problém č. 1274

R. Réti, 1908

Mat 3. ťahomProblém č. 1275

A. Spóner, 1899

Mat 4. ťahom


Problém č. 1276

M. Folkmann, 1926

Mat 6. ťahomAutormi dnešných šiestich reprodukovaných problémov sú významní slovenskí šachoví skladatelia minulosti. Trnavčan Arnold Pongrácz (1810-1890) bol z nich prvý, ale dátum, ani miesto uverejnenia jeho trojťažky č. 1271 nám nie sú známe. Jeho syn Juraj Pongrácz (a nie Július, ako nesprávne uvádza Prvá slovenská kniha šachová) mal taktiež kompozičný talent, ale zomrel 23-ročný v bitke pri Hradci Královem 3. júla 1866 (č. 1272 uverejnil Vasárnapi Ujság až 28.10.1866, ale nevieme, či ju nereprodukoval). Košičan Gejza Kálniczky (1862-1938) získal trojťažkou č. 1273 jedenástu cenu v turnaji švédskeho časopisu Aftonbladet a vo svojich dielach sa snažil predovšetkým o modelové maty. Slávny rodák z Pezinka Richard Réti (1889-1929) už vo veku 18 rokov zložil náročnú trojťažku č. 1274 (uverejnenú 20. marca 1908 v Neuen Wiener Tagblatt), ale neskôr sa venoval iba praktickému šachu a skladaniu štúdií. Niekoľko zaujímavých skladieb sme našli aj v rozsiahlom diele Andora Spónera z Veľkej Lomnice (1843-1919) – číslu 1275 chýba len krôčik k trom modelovým matom. Vysoko najťažším problémom šestice je šesťťažka č. 1276Martina Folkmanna z Čadce (nar. 1909, s neznámym osudom po r. 1938), ktorá získala v turnaji Wiener Schachzeitungu r. 1926 5. čestné uznanie (autor mal vtedy len 17 rokov!).


Riešiteľská súťaž

Riešenie dnešných problémov pošlite do 20 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Ako obyčajne, dvaja vyžrebovaní riešitelia získajú knižné ceny, okrem toho ôsmim najlepším riešiteľom venuje brožúrky o šachových problémoch Sekcia kompozičného šachu Šachového zväzu SÚV ČSZTV.

Osobitná riešiteľská súťaž bude potom pokračovať do 13. novembra t. r. tak, že riešitelia, ktorí správne rozriešia najmenej 10 problémov (zo 7 rubrík) budú mať možnosť získať III. výkonnostnú triedu v kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred