Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.10.1981)


Problém č. 1277 – originál

Igor Procháczka, Nitra

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1278 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1277: b. Kf1 Db5 Ve3 Vh3 Sh1 Je5 Je7 Pd3 f6 h2 (10), č. Kf4 Jg5 Pf7 h4 h6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1278: b. Kb5 Dg4 Vb6 Vd3 Sb8 Je8 Jf2 Pe6 f6 (9), č. Ke5 Vg8 Vh8 Sc7 Sf1 Ja8 Jd1 Pc3 d5 f7 g5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalší nový autor sa prihlásil s veľmi dobrou prvotinou, na ktorej nebolo treba nič upravovať. V č. 1278 si treba všimnúť zvodnosť 1.Kc5? – autor tejto dvojťažky je teraz poslucháčom VAAZ v Brne. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1262 (Virostko) z 21. augusta: 1.Jb4 hrozí 2.De4+ a 2.Jc2+, 1...K:c5 2.J:d3+ Kd6 3.Sf8 mat, 1...K:c3 2.Jd1+ Kd4 3.S:e3 mat, 1...D:c5 2.Vd3+ Ke5 3.Dg5 mat, 1...D:c3 2.Vd5+ e:d5 3.D:e5 mat, 1...Dd5, J(b):c5, Jd6, e:f2, Se2, S:c3 2.D:d5+, Jc6+, Jc6+, D:f2+, S:e3+, Dg5! atď. Veľmi dobre zvládnutá zložitá strategická trojťažka ašpiruje na vyznamenanie v našej dvojročnej súťaži.

Knihu za riešenie vyhráva Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


60 rokov Š. K. Bratislava

Dňa 15. októbra 1921 vznikol spojením dovtedajších dvoch krúžkov Šachový klub Bratislava. Mal vyše 30 členov, medzi nimi aj slávneho Júliusa Breyera, a schádzal sa v kaviarni Štefánia. Svojou bohatou činnosťou prispel významnou mierou k rozvoju šachu na Slovensku. Usporadúval majstrovstvá Bratislavy, medzimestské zápasy, simultánky významných šachistov (napr. r. 1923 Alechina, 1924 Laskera, 1926 Rétiho). Za pokračovateľa Š. K. Bratislava možno dnes pokladať zrejme šachový oddiel Slovana Bratislava ChZJD.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 15. októbra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred