Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.11.1981)


Problém č. 1283J. Breyer

Pesti Napló 1914

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke7 Db7 Vf4 Sa7 Sf5 Jg6 Pg4 (7 kameňov), čierny Kd5 Vd6 Jd2 Jf3 Pc6 f6 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.


Výročie Breyera

O tri dni (9. novembra) uplynie 60 rokov odvtedy, čo v Bratislave zomrel vynikajúci šachista Július (Gyula) Breyer. Jeho otec síce pochádzal z Nitry, ale Július sa narodil v Budapešti (30. apríla 1893), a tam prežil väčšinu – 25 rokov – svojho života. R. 1918 však presídlil do Bratislavy, kde býval na terajšej ulici kpt. J. Nálepku.

V praktickom šachu vynikol ako majster brilantných kombinácií, inovátor otvorení, svetový rekordér v hre naslepo (25 partií 30. januára 1921 v Košiciach) a úspešný účastník viacerých silne obsadených turnajov.

V spolupráci so svojím priateľom Richardom Rétim vydal v Bratislave 5 čísiel časopisu Szellemi Sport – Geistes Sport (v období apríl-júl 1920).

Breyer predviedol mimoriadne výkony aj v kompozičnom šachu, najmä slávnym retrográdnym problémom s prvým využitím 50-ťahového remízového pravidla (zloženým už v Bratislave a uverejneným až po smrti) a žartovnou štúdiou s premenou bieleho pešiaka na čiernu dámu. Ale aj ďalšie jeho problémy svedčia o kompozičnom talente – jedným z dôkazov je dnešná dvojťažka, v ktorej zdanlivých hrách po ľubovoľnom ťahu Jd2 nasleduje 2.Db3 mat, a predĺžená obrana: 1...Jc4 umožní nový mat 2.Se4. Aká zmena nastane po úvodníku?

Na svojom poslednom turnaji vo Viedni r. 1921 (kde skončil na treťom mieste) porazil Breyer ako čierny vtedy 20-ročného Maxa Euweho: 1.e4 Jc6 2.Jc3 Jf6 3.d4 e5 4.d:e5 J:e5 5.f4 Jc6 6.e5 Jg8 7.Sc4 d6 8.Jf3 Sg4 9.0-0 Dd7 10.De1 0-0-0 11.Jg5 d:e5! 12.Kh1 f6 13.Jf7 Ja5 14.J:d8 J:c4 15.De4 Jd6 16.Db4 Se7! 17.f:e5 f:e5 18.J:b7 J:b7 19.Vf8+ S:f8 20.D:f8+ Dd8! 21.D:g7 Jf6 22.Sg5 Vg8! 23.Dh6 Vg6 24.Dh4 Jd6 25.Vf1 Jf5 26.D:g4 J:g4 27.S:d8 Jge3 28.Vf3 K:d8 29.h3 Vg3 30.V:g3 J:g3+ a biely sa vzdal. Ostrá partia na hraniciach korektnosti, s originálnou výstavbou – to bola doména Breyera.

Riešenie problému č. 1270 (Černý) z 25. septembra: Zvodnosť 1.Da7? hrozí 2.Dg7 mat, 1...Vb7, Vd7, Vd6 2.J:c6, J:d7, Jf7 mat, vyvrátenie 1...Kd4!, riešenie 1.Sh1 hrozí 2.f4 mat, 1...Vb4, Vf2, Vd4 2.J:c6, Jd7, Jf7 mat (1...Jd3, Kd4 2.D:c3, f4 mat). Výber medzi dvoma hrozbami a na ne nadväzujúcimi obranami s rovnakými matmi. Pravda, nejde o zámenu obrán, i keď formálne to na ňu vyzerá.

Knihy za riešenie problémov č. 1269 a 1270 vyhrávajú: Ján Modrák, ul. J. Fučíka 30, B2/B3, 071 01 Michalovce a Ivan Sokol, 027 21 Žaškov 164.


Vzad <<  >> Vpred