Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.12.1981)


Problém č. 1288 – originál

Jozef Tonkovič, Banská Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 1289 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia. 1288: b. Ke7 Df1 Vd5 Vg3 Sa8 Sh8 Jc5 Jh6 Pb4 d4 f2 f7 h3 h4 (14), č. Kf4 Db1 Vg6 Sd2 Sg8 Pd3 d6 e3 e6 g4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1289: b. Kc7 De2 Vb6 Se1 Se6 Jd4 Jf4 Pb4 d3 f3 g5 h4 (12), č. Ke5 Ve4 Sh8 Pa6 e3 e7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, pozícia b) vznikne po premiestnení Vb6 na h6 (s tou istou výzvou). Prvá dvojťažka obsahuje pokusy s napadnutím e4, v druhej neprehliadnite súvislosť hrozieb s variantovými matmi. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1280 (Frolkovič) z 23. októbra: Zdanlivé hry 1...d6, f5 2.Jc7, Jf4 mat, pokusy 1.Sg3? hrozí 2.Jc7 mat, 1...Je5!, 1.V:f7? hrozí 2.Jf4 mat, 1...Jf6!, riešenie 1.Dd3 hrozí 2.S:d7 a Df5 mat, 1...Je5, Jf6 2.Jc7, Jf4 mat. Veľmi dobrá moderná dvojťažka s Dombrovskisovou témou a navyše so zámenou obrán.

Riešenie problému č. 1281 (Salai) z 23. októbra: Intencia a) 1.Vf7, b) 1.Vc6, ale aj niekoľko vedľajších riešení.

Knihy za riešenia problémov č. 1280 a 1281 vyhrávajú: Peter Dovociak, ul. J. Kráľa 1134, 020 01 Púchov a Peter Vavro, ul. Dukelských hrdinov 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom.

* Miniatúrna partia z Olympiády r. 1966: Spasskij (ZSSR) – Weiss (Monako) 1.e4 d5 2.e:d5 Jf6 3.Sb5+ Sd7 4.Sc4 Sf5? 5.Jc3 Jbd7 6.d3 Jb6 7.Df3! J:c4 8.d:c4 S:c2 9.Sf4 a6 10.Jge2 Dc8 11.0-0 h6 12.Jd4 Sh7 13.Vfe1 Vb8 14.Vad1 g5? 15.S:c7! D:c7 16.D:f6 Vg8 17.d6 Dd7 18.V:e7+! S:e7 19.Ve1 Sg6 20.V:e7+ a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred