Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.1.1982)


Problém č. 1305 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1306 – originál

Ján Jurčo, Važec

Pomocný mat 3. ťahom

4 riešeniaKontrolná notácia. 1305: b. Kf2 De8 Vc1 Ve2 Sd2 Sh1 Je1 Je7 Pa4 d3 d6 g4 (12), č. Kd4 Vg6 Sb6 Sf5 Jd7 Jh8 Pb3 b5 b7 f3 f6 g5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1306: b. Kg1 Da2 Pc2 (3), č. Kf6 Ve5 Vf8 Sa6 Jh8 Pa3 b3 d3 g2 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú štyri rozličné cesty. Dvojťažka obsahuje pokusy 1.Ve3?, 1.S:f3?, 1.g:f5?, 1.Ve6?, pri ktorých treba sústrediť pozornosť na hrozby a vyvrátenia. V pomocnom mate čierny a biely nebojujú proti sebe, ale spolupracujú na "tvorbe" matu – jedno z riešení je takéto: 1.Kf5 D:a3 2.Ke4 D:a6 3.Vf4 D:d3 mat. Riešenie dvojťažky a ďalšie tri riešenia pomocného matu pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1288 (Tonkovič) zo 4. decembra 1981: Zvodnosti 1.Dg2?, 1.V:d6?, 1.Ve5? (hrozby 2.De4, 2.Se5, 2.Ve4 mat, vyvrátenia 1...e:d5!, 1...V:h6!, 1...d5!) a riešenie 1.Vg5 (hrozba 2.V3:g4 mat) vedú k sérii variantov s rôznorodými útočnými a zoslabujúcimi motívmi, obsahu však chýba výrazná idea.

Riešenie problému č. 1289 (Taraba) zo 4. decembra 1981: a) 1.Sg3 hrozí 2.Jc6 mat, 1...V:f4, V:d4 2.D:e3, Jg6 mat (1...K:d4 2.Db2 mat), b) 1.Sc3 hrozí 2.Jg6 mat, 1...V:f4, V:d4 2.Jc6, D:e3 mat (1...K:f4 2.Dh2 mat). V známej schéme autor našiel možnosť "hrozbovej" cyklickej zámeny matov, ktorej organickou súčasťou sú dva hrozbové paradoxy.

Knihy za správne riešenia problémov č. 1288 a 1289 vyhrávajú Ján Federič, 935 36 Beša 250 a Jozef Maňo, Strmé Sady 46, 830 00 Bratislava.

* Pri príležitosti 25. výročia založenia šachovej rubriky vypisuje časopis Sächsische Zeitung medzinárodné súťaže v skladaní dvojťažiek (rozhodca F. Hoffmann) a trojťažiek (V. Zipf.) Problémy (najviac 3 od autora v každom oddelení) treba poslať na adresu Günter Schiller, 8020 Dresden, Tiergartenstr. 22 b, NDR, najneskôr 31. januára t. r. Ceny 150, 100, 50 mariek a ďalšie vyznamenania.


Partia z histórie

Nekorunovaným majstrom sveta v 50. a 60. rokoch minulého storočia bol americký šachista Paul Morphy (22.6.1837-10.7.1884). Azda najslávnejšiu partiu zohral tento mimoriadne talentovaný "kombinátor" r. 1858 v Paríži (ako biely) proti konzultujúcej dvojici vojvodca z Brunšviku a gróf Isouard (vraj počas predstavenia opery Barbier zo Sevilly): 1.e4 e5 2.Jf3 d6 (tzv. Philidorova obrana, ktorá dáva viac šancí bielemu) 3.d4 Sg4 (lepšie je 3...Jf6) 4.d:e5! S:f3 (po 4...d:e5 by išlo 5.D:d8+ K:d8 6.J:e5 so ziskom pešiaka a veľkou pozičnou prevahou) 5.D:f3 d:e5 6.Sc4 Jf6 7.Db3 (biely opäť hrozí matom, tentoraz 8.S:f7+ Kd7 9.De6 mat, a zároveň napáda Pb7) 7...De7 8.Jc3 (ešte lepšie bolo 8.S:f7+! D:f7 9.D:b7 so ziskom veže) 8...c6 9.Sg5! b5? (chyba, ale tu už ťažko radiť) 10.J:b5! c:b5 11.S:b5+ Jbd7 12.0-0-0! (obeťou jazdca získal biely čas na zapojenie oboch veží do totálneho útoku) 12...Vd8 13.V:d7! V:d7 14.Vd1 (biely má o vežu menej, ale "všetky tromfy") 14...De6 15.S:d7+ J:d7 16.Db8+! J:b8 17.Vd8 mat. Typické chyby čierneho umožnili Morphymu ešte aj efektný záver s obeťou dámy. – Z takýchto partií si brali poučenie všetky nasledujúce generácie začínajúcich šachistov.


Vzad <<  >> Vpred