Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.1.1982)


 

 

Problém č. 1307 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 2. ťahom


Problém č. 1276a

M. Folkmann

5. čestné uznanie

Wiener Schachzeitung 1926

Mat 6. ťahomKontrolná notácia. 1307: b. Kb1 Vc2 Ve2 Sb3 Sg1 Ja2 Je6 (7), č. Kd3 Vd5 Vd8 Sb2 Jc6 Jf3 Pa3 b5 d4 e5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1276a: b. Ka3 Dh8 Ve5 Ja6 Je4 Pb6 c2 d2 d5 d6 e6 f3 g2 (13), č. Kf4 Vf5 Sh6 Je8 Jh1 Pa4 b5 g6 h3 (9), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Vo dvojťažke autor spracoval známu tému so zdanlivými hrami po ľubovoľných ťahoch oboch jazdcov, strelca, veže d5 a pešiaka e5. Šesťťažka je zrejme opravou pozície, ktorú sme uverejnili 2. októbra m. r. a predkladáme ju našim riešiteľom na preskúšanie korektnosti: autorské riešenie sa začína ťahmi 1.Jb4 (hrozí 2.Jd3 mat), 1...Jf2 2.V:f5+, 1...h:g2 2.D:h6+. Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia šesťťažky (včítane prípadných nekorektností) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami. Osobitnú knižnú prémiu získa riešiteľ, ktorý uvedie najdôkladnejšie riešenie problému č. 1276a.

Riešenie problému č. 1290 (Salai jr.) z 11. decembra 1981: 1.a4 a bez ohľadu na ťahy čierneho 2.Kh2 3.Kfg1 4.Kf1 5.Ke1 6.Kd1 7.Kc2 8.Vf1 9.Kb1 10.Vf3 11.g3 12.g:f4 a mat 14. ťahom. Vtip je v tom, že čierny už nemá možnosť obrany z pokusu 1.Kh2? a4! (Pri nevhodnej obrane môže vyjsť rýchlejší mat.)

Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Ladislav Varga, ul., Mieru 22, 044 14 Košice a Milan Svrček, Komorová 5, 038 61 Martin-Vrútky.

* Vo výsledku riešiteľskej súťaže, ktorý sme uverejnili 20. novembra 1981, treba doplniť ešte dvoch riešiteľov, ktorí získali o 7 bodov menej ako prví traja: Milan Dobeš (Rajecké Teplice) a Peter Slávik (Žilina). Brožúry o šachových problémoch pošle Sekcia kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV týmto ôsmim najlepším riešiteľom: Košár, Kubaský, Wittner, Pitek, Štúň, Ralík, Dobeš a Palko (posledným dvom na základe žrebovania). Tento výsledok je definitívny.

* Najslávnejším šachistom pred II. svetovou vojnou bol nesporne Alexander Alechin (31.10.1892-24.3.1946). Jeho prvé vystúpenie na šachových olympiádach dosiaľ nikto neprekonal: v Hamburgu r. 1930, vo farbách Francúzska, vyhral Alechin všetkých 10 partií! Za najkrajšiu z nich bola vyhlásená tá, v ktorej ako čierny porazil švédskeho šachistu Gideona Stahlberga (26.1.1908-26.5.1967), neskôr známeho veľmajstra: 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Db3 c5 5.d:c5 Jc6 6.Jf3 Je4 7.Sd2 J:c5 8.Dc2 f5 9.a3 S:c3 0-0 11.b4 Je4 12.e3 b6 13.Sd3 J:c3 14.D:c3 Sb7 15.0-0 Je7 16.Se2 De8 17.Vfd1 Vd8 18.a4 (lepšie bolo 18.De5 – ťah v texte umožňuje čiernemu prebrať iniciatívu) 18...f4! 19.a5 f:e3 20.D:e3 Jf5 21.Dc3 d6 22.a:b6 a:b6 23.Je1 e5 24.Va7 Jd4! 25.De3 Vd7 26.Va2 (hrozilo 26...Sf3!) 26...Vdf7 27.f3 Vf4 28.Sd3 Dh5 29.Sf1 (ináč by prišlo 29...e4) 29...Dg5! 30.Vf2 h6! 31.Kh1 (prehráva ihneď, ale po lepšom 31.Dd2 mohol biely len oddialiť porážku: 31...S:f3 32.J:f3 J:f3+ 33.V:f3 V:f3 34.D:g5 V:f1+ 35.V:f1+ 36.K:f1 h:g5 s ľahkou výhrou v koncovke) 31...V:f3! a biely sa vzdal. – Mimochodom, ani skvelý Alechin nezachránil slabých Francúzov – olympiádu, pri neúčasti ZSSR, vyhralo Poľsko pred Maďarskom.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 28. januára t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred