Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.3.1982)


Problém č. 1318 – originál

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahom


Problém č. 1319 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Biely vyhráKontrolná notácia. 1318: b. Kg5 Dh3 Va4 Vb2 Sd7 Se1 Je7 Jf7 Pc2 f5 g4 (11), č. Kd4 Vd8 Sa1 Sc4 Pc6 e3 g7 h4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1319: b. Kb3 Dd3 Je2 (3), č. Ke1 Pd2 f2 f4 (4), biely začne a vynúti výhru. Dnes sa v našej rubrike predstavujú dvaja talentovaní gymnazisti. Dvojťažka Kissa (nar. 31.12.1963) obsahuje dve zdanlivé hry a pokusy 1.Vb3?, 1.Se6?. Gvozdják (nar. 16.11.1965) nás prekvapil štúdiou s dvoma variantmi po premenách pešiakov na dámy. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1307 (Mihalčo) z 22. januára. Zdanlivé hry 1...Jf3~, Vd5~, Jc6~, Sb2~, e4 2.Vcd2, Jc5, Jb4, Jc1, Jf4 mat, riešenie 1.S:d4 hrozí 2.Ve3 mat a rovnaké maty ako v zdanlivých hrách nasledujú tentoraz po 1...Jf:d4, V:d4, Jc:d4, S:d4, e:d4. Zámena piatich obrán, ale vo veľmi známej schéme.

Riešenie problému č. 1276a (Folkmann) z 22. januára: 1.Jb4 hrozí 2.Jd3 mat, 1...Jf2 2.V:f5+ g:f5 3.D:h6+ Ke5 4.c3 Jd3 5.Df4+ K:f4 6.J:d3 mat, 5...J:f4 6.d4 mat, 4...f:e4 (J:e4) 5.f4+ K:d6 6.Df8 mat, 2...K:f5 3.Jc6 b4+ 4.K:a4 Jd3 5.Jd4+ Kf4 6.g3 mat, 4...Sg7 5.Dh4 J:e4 6.f:e4 mat, to je variant, ktorého podvarianty sa končia piatimi modelovými matmi; ostatný obsah (napr. 1...h:g2 2.D:h6+ K:f3 3.Dh3+ atď.) je vedľajší. Prosíme riešiteľov, aby ešte raz preskúšali korektnosť autorovho úmyslu.

Knihy za riešenia problém č. 1307 a 1276a vyhrávajú: Michal Medovič, 935 03 Bátovce 52 a Štefan Tušiak, Fučíkova 22, 937 01 Želiezovce.


Ako Fischer prehrával

Exmajster sveta Róbert Fischer (nar. 9. marca 1943) počas svojej profesionálnej šachovej kariéry za 15 rokov (1957-1972) vyhral 327 a prehral 61 partií. Nedávno vydal iný známy americký veľmajster Edmar Mednis knihu, ktorú venoval celkom nekonvenčne práve len Fischerovým prehrám. Sú v nej aj štatistiky, z ktorých napríklad vyplýva, že v 28 partiách mal Fischer biele kamene, v 31 čierne, a že s bielymi sa mu darilo najmenej, ak proti nemu súperi použili sicílsku obranu. Z celej desiatky takýchto porážok uvádzame jednu z turnaja kandidátov, v ktorej proti 16-ročnému Fischerovi nastúpil ako čierny iný budúci majster sveta, populárny sovietsky veľmajster Michail Tal (nar. 9. novembra 1936): 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sc4 e6 7.Sb3 b5 8.f4 b4?! 9.Ja4 J:e4 10.0-0 g6 (po ostrom 8. ťahu sa čierny musí brániť) 11.f5! g:f5 12.J:f5! Vg8 13.Sd5! Va7 14.S:e4 (lepšie bolo 14.Se3) 14...e:f5 15.S:f5 (vyslovene slabý ťah, malo sa stať 15.Sd5!) 15...Ve7! 16.S:c8 D:c8 17.Sf4 (výmeny hrajú do karát Talovi, lepšie bolo 17.c3!) 17...Dc6! 18.Df3 D:a4! 19.S:d6 Dc6! 20.S:b8 Db6+ 21.Kh1 D:b8 22.Dc6+? (ďalšia chyba namiesto správneho 22.Vae1!) 22...Vd7 23.Vae1+ Se7 24.V:f7 K:f7 25.De6+ Kf8 26.D:d7 Dd6 27.Db7 Vg6 28.c3! (to už biely bojuje za remízu) 28...a5 29.Dc8+? (ale teraz urobil najväčšiu chybu, mal zahrať 29.c:b4) 29...Kg7 30.Dc4 Sd8 31.c:b4 a:b4 32.g3 (nejaké šance dávalo ešte 32.De4) 32...Dc6+ 33.Ve4 D:c4 34.V:c4 Vb6. Tak vznikla koncovka, teoreticky vyhraná pre čierneho. Po sedemnástich ťahoch sa Fischer vzdal...

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 11. marca t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred