Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.4.1982)


Problém č. 1331 – originál

Pavol Novomeský, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1332 – originál

Milan Kováč, Sereď

Mat 5. ťahomKontrolná notácia. 1331: b. Kf8 Dc3 Vc4 Vf7 Sb8 Jb6 Jc2 Pd7 g4 g5 (10), č. Ke6 Dg1 Sd8 Se4 Jb4 Pc6 d3 d4 f5 g2 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1332: b. Kb2 Sf1 Ja6 Pa2 (4), č. Ka4 Se8 Jb6 Pa5 e4 (5), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Dvojťažka so zvodnosťou 1.V:d4? predstavuje veľký pokrok autora. Kombinácia päťťažky sa rozvetvuje v druhom ťahu. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1318 (Kiss) z 5. marca: Zdanlivé hry 1...Kc5, Ke4 2.D:e3, V:c4 mat, pokusy 1.Vb3? hrozí 2.D:e3 mat, 1...Kc5! aj 1...Sc3!, 1.Se6? hrozí 2.V:c4 mat, 1...Ke4! aj 1...Vd5!, riešenie 1.Dh2 hrozí 2.De5 mat, 1...Kc5, Ke4 2.Dd6, Df4 mat. Dombrovskisova téma hrozbových paradoxov s pridanou fázou.

Riešenie problému č. 1319 (Gvozdják) z 5. marca: 1.Jd4 hrozí 2.De2mat, 1...d1D+ 2.Jc2+ D:c2 3.K:c2 hrozí 4.Dd1 mat, 3...f1D 4.Dd2 mat, 1...f1D 2.De4+ Kf2 (2...Kd1 3.Db1 mat) 3.Df3+ Kg1 (3...Ke1 4.Jc2 mat) 4.Je2+ a vyhrá. Podarená "maličkosť" so záplavou matov.

Riešenie problému č. 1320 (Pribylinec) z 12. marca: Zdanlivé hry 1...S:h6, e3 2.S:d6, f4 mat, riešenie 1.Jcd5 hrozí 2.D:f6 mat, 1...S:h6, e3 2.Sd4, Df4 mat (1...S:d5, Je8 2.Jd7, Jc4 mat). Zámena dvoch matov, nečakali sme však, že až okolo 20 riešiteľov uvedie ako riešenie 1.f4+? a "zabudne" pritom na vyvrátenie braním mimochodom 1...e:f3 e.p.!

Riešenie problému č. 1321 (Tonkovič) z 12. marca: Zvodnosti 1.Jb4? hrozí 2.Jbc2 mat, 1...Sf5, c:b4 2.Sc3, Jac2 mat, 1...Ve4!, 1.Je5? hrozí 2.Jac2 mat, 1...Ve4, d:e5 2.J:f3, Vd3 mat, 1...Sf5!, riešenie 1.Dg5 hrozí 2.D:f4 mat, 1...Sf5, Ve4 2.D:g7, Sc3 mat. Bez hrozbových paradoxov, ale napriek tomu zaujímavá dvojťažka.

Knihy za riešenie problémov č. 1320 a 1321 vyhrávajú: Štefan Danko, 044 58 Seňa č. 135 a Milan Pajerchin, Osloboditeľov 248, 059 35 Batizovce.


Veľká riešiteľska súťaž

V sobotu 15. mája t. r. sa uskutoční v Kurime (okr. Bardejov) tzv. národná súťaž riešiteľov, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci riešitelia z ČSSR. Stravné a nocľažné (zo 14. na 15. a z 15. na 16. mája) hradí usporiadateľ (zložky NF v Kurime s OV ČSZTV Bardejov a ŠO TJ Partizán Bardejov), len cestovné si musia účastníci hradiť sami. Prezentácia je o 9. hod. v kultúrnom dome, zhodnotenie a ukončenie o 17.30 hod. Prihlášky treba poslať do 3. mája a požiadavky o nocľah do 24. apríla t. r. na adresu Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. (Pozn. red. Predpokladáme, že každý prihlásený dostane včas podrobné propozície.)


Nové skladateľské súťaže

Sekcia kompozičného šachu ŠZ SUV ČSZTV vypísala dve medzinárodné súťaže v skladaní šachových problémov: pre dvojťažky (rozhodca P. Frolkovič) a trojťažky (memoriál G. Kálniczkého, rozhodca K. Mlynka). Zásielky (v ľubovoľnom počte) treba posielať do 30. júna t. r. na adresu usporiadateľa: Ján Valuška, Gottwaldova 9, 960 01 Zvolen.


Svetová súťaž

Podľa poslednej správy usporiadateľa 15 zo 16 skladieb čs. zásielky je korektných a pôvodných, jedinú nepríjemnú chybu má jedna z dvojťažiek (dvojité vyvrátenie zvodnosti). S napätím budeme očakávať, prvé výsledky, ktoré by mali prísť asi v júni.


Vzad <<  >> Vpred