Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.10.1982)


Problém č. 1370 – originál

Marián Jurkovský

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1371 – originál

Miroslav Svítek

Turá Lúka

Mat 2. ťahom

(3 b.J a 3 b.S)Kontrolná notácia. 1370: b. Kg1 Db4 Ve8 Vg7 Sf6 Pd6 f2 (7), č. Kf4 Va6 Sc1 Sc4 Jd2 Jh6 Pb3 d3 d5 f3 f5 f7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1371: b. Kb6 Dg2 Va4 Vf6 Sf3 Sg1 Sg5 Jb5 Jc5 Jh4 Pa7 d7 g6 g7 (14), č. Ke5 Dh7 Ve7 Sb2 Jg8 Jh6 Pc2 c4 d3 d6 f4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom (na šachovnici sú traja bieli strelci a traja bieli jazdci). Autor prvej dvojťažky nás prekvapil elegantným spracovaním Dombrovskisovej témy s tromi pokusmi (1.Vg3, Ve1, Dc3?). Pre väčšinu riešiteľov však budú ešte väčším prekvapením premenené biele figúry v č. 1371, pomocou ktorých autor realizoval zaujímavú "rozloženú" cyklickú zámenu obranných motívov s pokusmi 1.a8D, V:d6, Jd4, Se4?. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Problém č. 1266 (Gvozdják) z 11.9.1981 opravuje autor takto: b. Kb2 De6 Vf4 Vg8 Se1 Sh3 Jc3 Jf7 Pd3 (9), č. Kg1 Dh8 Vh1 Vh6 Sd7 Sg7 Ja1 Jf3 Pe3 e4 f5 h2 h5 (13), mat 2. ťahom, riešenie 1.Je5.

Problém č. 1336 (Svítek) zo 7.5.1982 opravuje autor takto: b. Kf1 Db2 Vh3 Sb8 Jb4 Jd3 Pd4 e2 e6 (9), č. Ke4 Sa1 Sg6 Jd8 Pa4 d5 e7 f4 (8), mat 3. ťahom, riešenie 1.Da2 K:d4 2.Sa7+, 1...Kf5 2.D:d5+, 1...f3 2.D:d5+ atď. (zvodnosti 1.Dd2? a 1.Dc2?). – Za objavenie prípadných nekorektností v oboch opravách možno získať knižnú prémiu.

V problémoch č. 1358 (Todek) a 1359 (Mihalčo) sa nezistili nijaké nekorektnosti.


Olympijský turnaj

Pri príležitosti Šachovej olympiády v Luzerne vypisuje Švajčiarska federácia kompozičného šachu turnaje v skladaní dvojťažiek (rozhodca A. Chicco), trojťažiek (F. Chlubna), mnohoťažiek (F. Fargette) a pomocných matov s neurčeným počtom ťahov (H. J. Schudel). V každom oddelení môže jeden autor konkurovať najviac dvoma skladbami. Problémy vo dvoch exemplároch na diagramoch s riešením a adresou autora treba poslať do 31. marca 1983 na adresu H. Henneberger, Landschaustr. 18, CH-6006 Luzern, Švajčiarsko. Skladatelia na prvých šiestich miestach každého oddelenia získajú medaily.


Hrá Philidor

Priezviskom slávneho francúzskeho šachistu Francois-André Philidora (1726-1795) pomenovali anglickí "šachoví konštruktéri" D. Levy a C. O'Conell svoj program pre elektronické počítače. O jeho dobrej úrovni svedčí napríklad táto partia proti programu "Boris 2.5", hraná v novembri 1980 ("Philidor" bol biely): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.S:c6 d:c6 5.0-0 Sg4 6.d3 Jf6 7.h3 S:f3 8.D:f3 Dd4? 9.Jc3 0-0-0 10.Se3 Dd6 11.Vae1! Se7 12.Dg3 g6 13.f4! Jh5 14.Dg4+ f5 15.e:f5 Jf6 16.f:e5 D:e5 17.Df3 Jd5 18.f:g6 J:c3 19.Dg4+! Vd7 20.d4 De4 21.g7 Vg8 22.b:c3 D:c2? 23.Sh6! Sa3 24.Vf8+ V:f8 25.g:f8D+ S:f8 26.Ve8 mat. – Autori sa domnievajú, že po istých zlepšeniach bude hrať tento program na úrovni šachistu približne prvej výkonnostnej triedy.


Vzad <<  >> Vpred