Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.11.1982)


Problém č. 1381 – originál

Marcel Susa, Košice

Mat 3. ťahom


Problém č. 1382 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráKontrolná notácia. 1381: b. Ka8 Db2 Vb7 Vf1 Jc3 Pc5 c6 d2 d5 f7 g6 (11), č. Kf8 Vh5 Vh8 Sg2 Jg1 Pa5 a7 b6 e5 g5 g7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1382: b. Kc4 Pd5 e4 g4 g6 h7 (6), č. Kg7 Pa4 a5 c5 c7 d6 f6 (7), biely začne a vynúti výhru. Autor trojťažky sa po svojej prvotine (1978) na štyri roky odmlčal, ale teraz nás zrazu prekvapil zaujímavou logickou trojťažkou, obsahujúcou tematické pokusy 1.c:b6? Vh4! a 1.d6? S:c6! Štúdia nie je ťažká a mali by si s ňou poradiť aj menej skúsení riešitelia. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1370 (Jurkovský) z 15. októbra: Zvodnosti 1.Vg3?, 1.Ve1?, 1.Dc3? s hrozbami 2.Sg5, 2.Se5, 2.De5 mat sú vyvrátené obranami 1...Jg4!, 1...Je4!, 1...d4!, v riešení 1.Dc5 hrozí 2.De3 mat a všetko vychádza "naopak": 1...Jg4, Je4, d4 2.Sg5, Se5, De5 mat (1...Jd2~ 2.Dd4 mat). Elegantné spracovanie trojitej Dombrovskisovej témy bez nulovej fázy.

Riešenie problému č. 1371 (Svítek) z 15. októbra: Zvodnosti 1.c8D? hrozí 2.Dd5, De4 mat, 1...J:f6! (priame napadnutie), 1.V:d6? hr. 2.Vd5 mat, 1...D:g6! (priviazanie), 1.Jd4? hr. 2.Jc6 mat, 1...S:d4! (branie hrozbového kameňa), 1.Se4? hr. 2.Jf3 mat, 1...d:c5! (uvoľnenie matovej siete), riešenie 1.V:c4 hrozí 2.J:d3 mat, 1...J:f6, D:g6, S:d4, d:c5 2.S:f4, J:g6, S:d4, V:c5 mat s cyklickou zámenou 4 obranných motívov. Originálny nápad, len je otázka, či ho nemožno uskutočniť bez premenených figúr.

Knihy za riešenia problémov č. 1370 a 1371 vyhrávajú: Libor Kováč, ul. F. Nádaždyho 7/4, 972 51 Handlová a Dušan Pakoš, Minská 11/44, blok 3, Priekopa III, 038 01 Martin.


Majstrovstvá riešiteľov

V Moskve sa nedávno uskutočnili štvrté majstrovstvá ZSSR v riešení šachových problémov. Troch víťazov minuloročných majstrovstiev (Vladimirov, Frigin, Feoktistov), doplnilo 9 víťazov republikových, resp. mestských majstrovstiev. Riešilo sa systémom známym z majstrovstiev sveta a najvyšší počet bodov – 11,5 – dosiahol najmladší účastník turnaja, 20-ročný Moskovčan G. Jevsejev. Za novým majstrom ZSSR skončili s neveľkým odstupom A. Feoktistov (10,5), V. Frigin (taktiež 10,5, ale o 4 minúty horší čas), J. Vladimirov (10), M. Bordeňuk (8,5), E. Bachvalov (7) atď.

Pre skvalitnenie práce s riešiteľmi má sovietska šachová organizácia v pláne vydávať osobitné informačné a metodické materiály, referatívne prehľady literatúry, pomôcky špecializované na riešenie pomocných matov a samomatov. Pripravuje sa aj nový klasifikačný poriadok, podľa ktorého na majstrovstvách ZSSR bude možné získať titul majstra športu.


Šach vo Vietname

V minulosti bol v krajine populárny vietnamský šach – kotuong. Ale v poslednom desaťročí nadobudol "náš" šach už veľkú prevahu, takže r. 1978 usporiadali v Hanoji prvý šachový turnaj a v decembri 1980 založili Vietnamský šachový zväz. Prvým majstrom Vietnamu sa stal Dang-Tat-Thang. Pri známej usilovnosti Vietnamčanov možno očakávať, že o ich šachistoch v budúcnosti počujeme viac. Je však zaujímavé, že aj medzi riešiteľmi v našej rubrike je niekoľko občanov VDR, ktorí u nás študujú.


Vzad <<  >> Vpred