Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.10.1982)


Problém č. 1372 – originál

Milan Černý

Považská Bystrica

Mat 2. ťahom

 


 

Problém č. 1373 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

Samomat 2. ťahom

a) diagram, b) Ka4 na a5Kontrolná notácia. 1372: b. Kh5 Dd1 Vc8 Vg4 Sf2 Sh3 Jd3 Je4 Pc5 d6 (10), č. Kd5 Vc7 Se7 Ja5 Pb5 b7 c3 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1373: b. Ka4 Db8 Vb3 (3), č. Ka2 Va1 Sc4 Jd5 (4), druhá pozícia vznikne premiestnením bieleho kráľa na a5, v oboch pozíciách biely začne a prinúti čierneho, aby mu dal nasledujúcim ťahom mat. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Kc4, Kc6, Jc6 2.Jf6, Je5, Db3 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zamenia. Samomat je celkom jednoduchý a iste ho hravo zvládnu všetci riešitelia. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1360 (Moravec) z 10. septembra: 1.Jb3 hrozí 2.Sd4 mat, 1...c:b3, S:b3, S:f4+, Vd6 2.J:d3, Jg4, S:f4 D:g7 mat. Na začiatok dobrá štvorvariantová dvojťažka s jednou menšou závadou: na šach bielemu kráľovi pred úvodníkom 1...S:f4+ nie je pripravený mat.

Riešenie problému č. 1361 (Jurkovský) z 10. septembra: Zvodnosti 1.Vf2? hrozí 2.Dc3 mat, 1...e:f2 2.D:e4 mat, 1...Kd4!, 1.Vd2? hrozí 2.Dg3 mat, 1...e:d2 2.D:e4 mat, 1...Kf4!, 1.Df2? hrozí 2.Df6 mat, 1...e:f2 2.V:e4 mat, 1...Kd4!, 1.Dd2? hrozí 2.Dd6 mat, 1...e:d2 2.V:e4 mat, 1...Kf4!, riešenie 1.V:e3 hrozí 2.V:e4 mat, 1...Kd4, Kf4 2.Dc3, Dg3 mat. Rozložená zámena matov aj obrán a navyše hrozbové paradoxy aj antiparadoxy – pri všetkej svojej jednoduchosti a symetrickosti veľmi podarená "maličkosť".

Knihy za riešenia problémov č. 1360 a 1361 vyhrávajú: A. Lukeš, Cintorínska 1, OS KPP, 924 00 Galanta a Rudolf Magdolen, SNP 12, 972 51 Handlová.


Úspechy v Maďarsku

Veľmi oneskorene bol vydaný výsledok II. ročníka veľkého skladateľského turnaja, dotovaného budapeštianskym závodom Tungsram (so zasielacou lehotou 31.12.1979). Priniesol však našim farbám opäť krásny úspech. V najsilnejšie obsadenom oddelení dvojťažiek (194 skladieb zo 14 štátov) získali naši autori druhé, štvrté a šieste miesto: II. cenu Marián Križovenský z Vranova nad Topľou, IV. cenu Jozef Taraba z Kežmarku a 2. čestné uznanie Ivan Kiss z Popradu. Medzi ďalšími vyznamenanými skladateľmi dvojťažiek sa ešte raz objavili mená Tarabu a Kissa, sklamaním však bola staromódna I. cena F. Flecka z Budapešti (rozhodoval Španiel F. Salazar). – Z ostatných troch oddelení si z československých autorov odniesli vyznamenania K. Mlynka zo Zlatých Moraviec (4. čestné uznanie) a V. Buňka z Kutnej Hory (3. pochvalnú zmienku) – obaja v samomatoch.


Odpovede čitateľom

Jozef M. (Bratislava): Pod zvodnosťou rozumieme taký prvý ťah a za ním nasledujúce matové pokračovania, ktoré budia dojem, že ide o riešenie – ale nie je to pravda. Skutočné riešenie je iné a vychádzajú v ňom odlišné varianty.

Jaroslav P. (Dolný Kubín): V žartovných problémoch ide o zmenu pravidla, na ktorú sa pri uverejnení neupozorní. Dva žartovné problémy uverejníme v našej poslednej tohoročnej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred