Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.9.1982)


Problém č. 1360 – originál

Milan Moravec, Trnava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1361 – originál

Marián Jurkovský

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1360: b. Kg5 De7 Vf4 Se3 Jd4 Jf2 Pe4 f5 g6 (9), č. Ke5 Vb6 Sd1 Sh2 Jb7 Pa6 b5 c4 d3 d7 e6 g7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1361: b. Ka1 De1 Ve2 Sa8 Se7 Jg7 (6), č. Ke5 Pe3 e4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. V poradí 132. prvotina v našej rubrike patrí autorovi z mesta, kde žil a tvoril prvý slovenský šachový skladateľ. Jeden z bratov Jurkovských nás prekvapil "drobnosťou" so zvodnosťami na d2 a f2. – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1349 (Havran) z 23. júla: Zdanlivé hry 1...e:d6, e:f6 2.D:d6, D:f6 mat (vyjdú aj po 1.Df4? s hrozbou 2.Jd4 mat), zvodnosť 1.Se5? hrozí 2.D:d7 mat, 1...e:f6, d5 2.Dd6, D:b6 mat, 1...d6!, riešenie 1.Jd5 hrozí 2.Jc7, Jf4 mat, 1...e:d6, K:d6 2.Df6, D:b6 mat. Zaujímavá a dokonale konštruovaná trojfázová zámena dvoch variantov.

Riešenie problému č. 1350 (Kiss) z 23. júla: Zvodnosti 1.b:c4? hrozí 2.Je4 mat, 1...Jd6 2.Sd4 mat, 1...a:b6!, 1.Je8? hrozí 2.Sd4 mat, 1...a:b6 2.V:c4 mat, 1...J:e5!, 1.Sc7? hrozí 2.Vc4 mat, 1...J:e5 2.Je4 mat, 1...Jd6! riešenie 1.Dg1 hrozí 2.Ke4 mat, 1...J:e5, Jd6, a:b6 2.Je4, Sd4, V:c4 mat. Obľúbená autorova schéma na námet hrozbových antiparadoxov.

Knihy za riešenia problémov č. 1349 a 1350 a vyhrávajú: P. Sedláček, Šmidkeho 39/21, 022 01 Čadca a Ladislav Souček, 976 45 Hronec 568.


Šach na počítači

Je zaujímavé, že "bádateľov" našej otázky zo záveru rubriky 23. júla bolo oveľa menej ako riešiteľov problémov. Pritom jedenásti predpokladali, že počítač hral čiernymi kameňmi, jeden si tipol na biele a jeden napísal, že "partiu hrali dva počítače proti sebe". Táto odpoveď bola najbližšie skutočnosti, keďže išlo o partiu, v ktorej hral počítač "sám proti sebe". Osobitná knižná prémia teda poputuje na adresu Jaroslav Svobodník, VÚ 5070, 813 00 Bratislava-Vajnory.


Opäť Kasparov

Mimoriadne silne obsadený turnaj v juhoslovanskom Bugojne (1982) vyhral 19-ročný G. Kasparov s 9,5 bodmi a 1,5-bodovým (!) náskokom pred Ljubojevićom a Polugajevským, Spasským a Hübnerom 7,5, Anderssonom, Larsenom a Petrosianom 7 atď. Až na 10. mieste s 5,5 bodmi skončil Timman, ale jeho partia s Kasparovom (čiernym) "stála za to". V jednej fáze mal Kasparov až o vežu menej, v postavení po 24. ťahu Timmana (b. Kb2 Dd8 Vc1 Vh1 Se3 Jb1 Jg3 Pb3 e4 f3 g2 – č. Kg8 Da8 Vf7 Sc8 Sg7 Ja5 Jf8 Pb5 e5 g6 h7) prehrával kvalitu, ale z labyrintu predsa našiel východisko: 24...Jc4+ 25.b:c4 Vd7 26.De8 b:c4 27.Jc3 Dc6!! Hrozí 28...Vd2+ alebo Vb7+ a biely nemôže zabrániť strate svojej dámy. A tak po vzrušujúcom boji a prepočtoch, ktoré časový limit dovoľoval, súperi sa dohodli na remíze. Pravda, nakoniec sa ukázalo, že výsledok tejto partie nebol vôbec dôležitý.


Vzad <<  >> Vpred