Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.7.1982)


Problém č. 1349 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahom


Problém č. 1350 – originál

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1349: b. Ka7 Dd4 Vd3 Sd6 Sg6 Jf3 Jf6 Pg5 (8), č. Ke6 De1 Va5 Vh7 Sh4 Jb2 Pa6 b6 d7 e7 h5 h6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1350: b. Ke3 Dh1 Vb4 Vb6 Se5 Sg8 Ja3 Jf6 Pb3 d2 d5 (11), č. Kc5 Da8 Vg7 Sb1 Sf8 Jb8 Jf7 Pa6 a7 c4 c6 d3 g4 g5 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom. V prvej z dvojťažiek treba vziať do úvahy zdanlivé hry po 1...e:d6, e:f6, ako aj zvodnosť 1.Se5?, druhá obsahuje (okrem riešenia) tri pokusy 1.b:c4, Je8, Sc7?. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravda, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1339 (Kiss) z 21. mája: 1. pokus 1.V4a5? hrozí 2.J:c7 a Jc3 mat, 1...De3! bráni obom hrozbám (ale 1...Df4? ani jednej), 2. pokus 1.V6a5? hrozí 2.J:c7 a Jc3 mat, 1...Df4! (1...De3?), riešenie 1.Jd7 hrozí 2.J:f6 mat, 1...De3, Df4 2.J:c7, Jc3 mat (nie naopak) – a ďalšie varianty. Veľmi originálna moderná skladba s dvojhrozbovými paradoxami a antiparadoxami".

Riešenie problému č. 1340 (Sivák) z 21. mája: 1.Sg8 K:c3 2.S:e6 Jd4+ 3.Ka6! (3.Ka5? J:e6 4.Jf6 g3 5.Je4+ Kd3 6.J:g3 Jg7! 7.Kb5 Sb8 a čierny vyhrá) 3...J:e6 4.Jf6 Jc5+ (4...g3 5.Je4+ atď.) 5.K:a7 g3 6.Jh5 g2 7.Jf4 g1D 8.Je2+ remíza (1.Sf5? nestačí pre 1...Jcd4+? 2.c:d4 J:d4+ 3.Ka6 J:f5 4.K:a7 g3 atď.). Pekný figúrový boj vyústi do dobytia premenenej dámy.

Knihy za riešenia problémov č. 1339 a 1340 vyhrávajú: Jozef Jedinák, Jánošíkovská 19, 941 10 Tvrdošovce a Peter Polák, Borský Peter 386, 908 77 p. Borský Mikuláš.


Šach na počítači

V posledných rokoch sa veľmi rozširuje a prehlbuje výroba šachových minipočítačov. Na jednom z nich sa nedávno v Bratislave uskutočnila táto partia: 1.e4 e5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.Sc4 J:e4 5.J:e4 d5 6.S:d5 D:d5 7.Jc3 De6 8.0-0 Sc5 9.Je4 Sb6 10.d3 0-0 11.Se3 S:e3 12.f:e3 Dh6 13.Ve1 f5 14.Jc3 Se6 15.d4 e:d4 16.e:d4 Vfd8 17.Jb5 Vd7 18.Je5 J:e5 19.V:e5 c6 20.Jc3 Vd6 21.De1 f4 22.Vd1 Sf7 23.Je4 Vd5 24.a3 V:e5 25.d:e5 Dh5 26.Jd6 b5 27.J:f7 D:f7 28.Vd4 Ve8 29.c3 Df5 30.e6 V:e6 31.Df1 Vf6 32.Dd1 Dg5 33.Dc1 Df5 34.Df1 De5 35.Df3 g6 36.Kf2 Dc5 37.Kg1 De5 38.Kf1 c5 39.Da8+ Vf8 40.Dd5+ D:d5 41.V:d5 Vf5 42.V:f5 g:f5 43.Ke1 a6 44.Ke2 f3+ 45.K:f3 Kg7 46.Ke3 c4 47.g3 Kf6 48.h3 Kg5 49.Kf2 a5 50.Kf1 Kf6 51.Kf2 Kg5 52.Kf1 Kf6 53.Kg2 Kg6 54.Kf3 Kg5 55.g4 f:g4+ 56.h:g4 Kh4 57.Kf4 h6 58.Kf3 Kh3 59.Kf4 a4 60.Kf5 Kg3 61.g5 h:g5 62.K:g5 Kf3 63.Kg6 Kg3 64.Kg5 Kg2 65.Kf6 Kg3 66.Ke6 Kh4 67.Kd6 Kg4 68.Kc5 Kf4 69.K:b5 Kf5 70.K:c4 Kg5 71.Kb4 Kf5 72.K:a4 Kg5 73.b3 Kh5 74.b4 Kh6 75.b5 Kg7 76.b6 Kf6 77.Kb4 Ke7 78.b7 Kd7 79.b8D Ke7 80.De5+ Kd8 81.Dg7 Ke8 82.Kc5 Kd8 83.Kd6 Ke8 84.De7 mat. – Partia skúseným šachistom veľa pôžitku nedá, máme však pre nich otázku: počítač hral bielymi, alebo čiernymi kameňmi? Jedného zo správnych "bádateľov" odmeníme knihou, pokiaľ pritom rozrieši aspoň jednu z dnešných dvojťažiek (čo je dôkaz "skúsenosti").


Vzad <<  >> Vpred