Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.5.1982)


 

Problém č. 1339 – originál

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahom


Problém č. 1340 – originál

Bohuslav Sivák

Zvolen

Biely remizujeKontrolná notácia. 1339: b. Kc8 Dg3 Va4 Va6 Sf2 Sf5 Jb5 Jb8 Pb3 e6 (10), č. Kd5 Dc1 Vd1 Vg7 Sh7 Jd8 Jh2 Pc7 f6 f7 g5 h3 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1340: b. Kb5 Sh7 Jd7 Pc3 (4), č. Kb3 Sa7 Jc2 Je6 Pg4 (5), biely začne a vynúti remízu. Dvojité hrozby a dvojité vyvrátenia patria do témy dvojťažky, štúdia je riešiteľsky dosť náročná, preto značnú časť jej riešenia prezradíme: 1.Sg8 K:c3 2.S:e6 Jd4+ 3.Ka6! J:e6 4.Jf6 Jc5+ 5.K:a7. Celé riešenie dvojťažky a skompletizovanie riešenia štúdie (hlavný variant do ôsmeho ťahu) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1328 (Bidleň) z 9. apríla: 1.Je3 hrozí 2.V:f4 a Sd3 mat, 1...Dc3+, Je5 2.J:c3, Jd6 mat, pokusy 1.Vh5? Dc3+!, 1.Vd8? Je5!.

Riešenie problému č. 1329 (Sivák) z 9. apríla: 1.Je2+ Kg4! (1...Kf3, Kg2 2.V:h2, Vg1+ atď.) 2.Sf5+ K:f5 3.0-0! Jf3+ 4.V:f3+ Ke4 5.Vf4+ a vyhrá (4...Kg4 5.Vg3+ a vyhrá). Pekná kombinácia s rošádou narobila mnohým riešiteľom neprekonateľné ťažkosti.

Knihy za riešenie problémov č. 1328 a 1329 vyhrávajú: Jozef Kakačka, Komenského 2, 937 01 Želiezovce a Štefan Kordoš, Sídlisko K. Gottwalda 295, 905 01 Senica nad Myjavou.


Vzad <<  >> Vpred