Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.4.1982)


Problém č. 1328 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1329 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Biely vyhráKontrolná notácia. 1328: b. Ka5 Vd5 Vf8 Sc7 Se2 Jb5 Jg4 Pb6 c2 f2 (10), č. Ke4 Db2 Sb3 Sf4 Jf3 Pa3 d2 e6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1329: b. Ke1 Vh1 Sc2 Jg1 (4), č. Kg3 Vh2 Jg5 (3), biely začne a vynúti výhru. Autor dvojťažky mal svoju prvotinu uverejnenú r. 1980 vo Východoslovenských novinách – v č. 1328 si treba všimnúť pokusy 1.Vh5?, 1.Vd8? (a uvedomiť si dvojitú hrozbu). Najlepší slovenský skladateľ štúdií nám zaslal sympatickú päťťahovú "maličkosť" s pointou v treťom ťahu. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1316 (Svítek) z 26. februára: zvodnosť 1.Sg1? hrozí 2.Dd4 mat, 1...D:b2, Je5, Db4 2.J:d6, Jf6, J:d6 mat, 1...Ve5!, riešenie 1.Ke2 hrozí 2.Dd3 mat s rovnakými variantmi, ale s cyklicky zamenenými obrannými motívmi: 1...D:b2 raz priamo napadne matové pole (d4), druhý raz priviaže dámu, 1...Db4 priviaže dámu, resp. odviaže čierny kameň (Pc4), 1...Je5 odviaže (Je6), resp. napadne (d3). Pekné spracovanie dnes už dobre známej Mlynkovej témy.

Riešenie problému č. 1317 (Křivohlávek) z 26. februára: 1.Ve6 hrozí 2.Ve5+ Kd6 3.Vd4 mat, 1...Jc4 2.Da1, 1...Jd3 2.D:a7, 1...Vd3 2.D:b4 a vždy v ďalšom ťahu mat. Vo všetkých troch variantoch čierny preruší "krivú" líniu strelca b5-d3-h7 a po odviazaní dámou mu znemožní šachovať bieleho kráľa. Dobré je odlíšenie zásahov dámy po obranách jazdcom.

Knihy za riešenia problémov č. 1316 a 1317 vyhrávajú: Milan Borik, kpt. Jaroša 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou a Nguyentrong-Doanh, ŠD Budovateľská 13, č. i. 46, 080 01 Prešov.


Výsledok skladateľskej súťaže

V edícii metodických listov Šachového zväzu ÚV ČSZTV vyšiel začiatkom marca predbežný výsledok medzinárodnej súťaže ÚV ČSZTV C 9.5.1981, ktorú usporiadala Sekcia kompozičného šachu. Z československých autorov v oddelení dvojťažiek získal I. cenu K. Mlynka, II. cenu dvojica J. Brabec a Ľ. Lehen, IV. cenu M. Bednár (pochvalné zmienky Mlynka dva razy a Labai s Ficom), v oddelení trojťažiek III. cenu V. Kos (navyše aj pochvalnú zmienku), v štúdiách IV. cenu V. Kos (pochvalnú zmienku Sivák) a v pomocných matoch pochvalné zmienky Havran a Pinter. Záujemci o brožúru nech si napíšu na adresu Výboru ŠZ ÚV ČSZTV, Na poříčí 12, 115 30 Praha 1.


Československý šach

Náš šachový mesačník vychádza v náklade 12 000 exemplárov, čo predstavuje v kategórii telovýchovných časopisov vynikajúce tretie miesto (po Turistovi a ZRTV). časopis prináša veľa komentovaných partií z turnajov domácich aj zahraničných, rozličné správy a zaujímavosti z praktického šachu, pravidelne 2 strany (z devätnástich) venuje šachu korešpondenčnému a priemerne 3 strany "Šachového umenia" kompozičnému (včítane celoročnej riešiteľskej súťaže, na ktorej možno získať aj výkonnostnú triedu kandidáta majstra). Ďalší záujemci o pravidelné odberanie Československého šachu sa môžu prihlásiť na svojej pošte (oddelenie PNS), alebo v nakladateľstve Olympia, odbytové oddelenie, Klimentská 1, 120 00 Praha 2.


Vzad <<  >> Vpred