Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.4.1982)


Problém č. 1326

G. Kálniczky

12282 Deutsche

Schachzeitung 8.1910

Mat 3. ťahom


 

Problém č. 1327

polooriginál

Dvaja autori

Pozri textKontrolná notácia. 1326: b. Kh3 Dg6 Vf4 Sc3 Pb6 c2 e2 (7), č. Kb5 Jc1 Pb7 h4 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1327: a) (diagram): b. Ke1 Dh3 Se5 Sg6 Jd5 Pc6 (6), č. Ke8 Df7 Va8 Vh8 Sh6 Ja6 Jd7 Pe7 g5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, b) bez čiernych veží, s rovnakou výzvou, ale žartovný problém (t. j. s istým porušením pravidiel). Poznámky k obom problémom sa nachádzajú v ďalšom texte. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Jubileum Kálniczkého

Najlepším slovenským šachovým skladateľom z konca 19. a začiatku 20. storočia bol Gejza Kálniczky. 7. apríla t. r. bude tomu práve 120 rokov, čo sa narodil. Síce na území terajšieho Maďarska (Sátoraljaujhely – Nové Mesto pod Šiatrom), ale do gymnázia chodil v Spišskej Novej Vsi, Právnickú akadémiu absolvoval v Košiciach a ako sudca pôsobil postupne v Kráľovskom Chlmci, Šafárikove, Rimavskej Sobote. Napokon r. 1913 presídlil do Košíc, kde pokračoval v sudcovskej praxi – a Košiciam ostal verný až do smrti 21. novembra 1938.

Je autorom niekoľkých desiatok (možno aj vyše 100) problémov a v najlepších sa mu podarilo skonštruovať českou školou požadovaný počet modelových matov, ako to dokazuje aj dnešný príklad na diagrame. O rozvoj východoslovenkého šachu sa však zaslúžil aj ako vedúci niekoľkých rubrík v košických časopisoch a podpredseda Československého šachového klubu v Košiciach. Navyše bol osobným priateľom a znalcom partií významného majstra Rudolfa Charouska.


Kálniczky – Taraba

O hráčskej úrovni G. Kálniczkého svedčí záver turnajovej partie, zohranej v budapeštianskom šachovom klube. Po 15. ťahu čierneho vzniklo postavenie b. Kc1 Dd4 Vd1 Vh1 Sb5 Sg5 Jf3 Pa2 b2 c2 c3 f2 g2 h5 (14), č. Kg8 Dd8 Va8 Vf8 Se6 Je5 Jf6 Pa7 b7 c7 d6 f7 g7 h6 (14), partia pokračovala 16.J:e5 h:g5 17.h6! g:h6 18.V:h6 Kg7 19.Vdh1 Sf5 20.Jd7! S:d7 21.Vh7+ Kg8 22.Vh8+ Kg7 23.V1h7+ Kg6 24.Sd3+ Sf5 25.g4 a Taraba sa vzdal. Išlo o partiu z roku 1883, ale napriek tomu je v nej skrytá pomôcka na vyriešenie našej aprílovej hádanky.


A ešte prvý apríl

Keďže bol sviatok žartov, pridávame ku klasickej trojťažke jeden "položartovný" problém. Pozíciu a) zložil náš zaslúžilý majster športu Alexander Pituk (s nepatrnou zmenou – Df5 namiesto h3 – získala 2. pochvalnú zmienku v turnaji Práce 1948/II, ale k b) (bez čiernych veží) sa dožartoval iný autor, ktorého meno by mali naši riešitelia uhádnuť (čím sa nám do riešiteľskej súťaže zaplietla hádankárska). Treba však pripomenúť, že tento skladateľ si vzal príklad z Pongráczovho samomatu č. 1301 (ktorého riešenie sme uverejnili 19. februára), čo je už pomôcka celkom otvorená...

Riešenie problému č. 1314 (Novomeský) z 19. februára: 1.Vc4 hrozí 2.V:e4 mat, 1...Je4~, Jd6, Jg5, J:f6+, Kf4, S:d3 2.Ve6, V6:c5, f4, D:f6, Je6, J:d3 mat. Tri predĺžené obrany jazdca.

Riešenie problému č. 1315 (Labai) z 19. februára: 1.Sb4 tempo 1...Jc6 2.Sc3+ Kc5 3.Jd3 mat, 1...Sc2 2.Je2+ Kd3 3.Sc4 mat, 1...Se2 2.J:b3+ Kd3 3.Sh7 mat, 1...Sf3 2.Jf5+ Ke4 3.d3 mat. Veľmi dobrá trojťažka so 4 blokovaniami vzdialených polí.

Knihy za riešenia problémov č. 1314 a 1315 vyhrávajú: Antonín Koman, ul. Februárového víťazstva 17, 900 91 Limbach a Karol Voitek, Turgenevova 30/48, 040 01 Košice.


Vzad <<  >> Vpred