Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.2.1982)


Problém č. 1314 – originál

Pavol Novomeský, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1315 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1314: b. Kg8 Dh8 Vc2 Vc6 Sb8 Sg4 Jc1 Jc7 Pd2 d3 f3 f6 f7 (13), č. Ke5 Sb1 Sh6 Je4 Pc5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1315: b. Kf6 Sa3 Sg8 Jc1 Jd6 Pa5 b2 d2 e5 g3 (10), č. Kd4 Sd1 Jb8 Pa6 b3 d7 g4 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1301 (Pongrácz) z 31.12.1981: 1.Se3 a4 2.0-0-0!! a3 3.Ja1 a2 4.Sd4+ e:d4 5.Sc2 d3 6.Sd1 d2 mat, pričom poradie prvého až tretieho ťahu môže byť aj iné (čo v tých časoch nebolo na závadu). Žart s rošádou odôvodnil autor takto: išlo o partiu, v ktorej dal biely čiernemu Va1 "fór", pritom však nestratil právo na rošádu. 0-0-0 teda znamená, že Ke1 sa premiestni na c1 a neexistujúca Va1 na d1...

Riešenie problému č. 1302 (Križovenský) z 31.12.1981: 1.Ke1-g1 (prvá polovica malej rošády) K:b1 2.Vh1-f1 (druhá polovica malej rošády) mat; 0,5+0,5 = 1, preto mat jedným (a nie prvým) ťahom!

Pravda, úroveň vlaňajších silvestrovských "žartov" bola nadmieru vysoká, takže riešitelia sa zasmejú vlastne až dnes...

Riešenie problému č. 1303 (Procháczka) z 8.1.1982: 1.Jf8 hrozí 2.Ve6 mat, 1...K:f6, V:f6, V:d4 (Ve4), Sf7 (Sd7) 2.Dh8, De2, Vf5, Jd7 mat. Škoda, že v úlohe nie je mat s väzbou veže po obrane jazdcom, čo by poloväzbu skompletizovalo.

Riešenie problému č. 1304 (Belaj) z 8.1.1982: a) 1.g4 Jf6 2.c3 J:g4 3.b4 J:h2 4.Jf3 J:f1 5.Jh4 J:d2 6.Jf5 J:b1 7.Jh6 J:c3 8.Jg8 J:e2 9.Vh6 J:c1 10.Dg4 J:a2 11.Vd1 J:b4 12.Vd3 J:d3+ 13.Kd2 J:f2 14.Kc3 J:g4 15.Kb4 J:h6 16.Ka5 J:g8, b) podobne, ale so záverečným postupom kráľa d1-h5. Žiaľ, ako nás upozornil Jan Svoboda z Trnavy, prakticky rovnaký problém (len s obrátenými farbami) uverejnil K. Fabel r. 1941 v Die Schwalbe – a potom aj v Albume FIDE 1914-1944. Práve táto skutočnosť môže slúžiť nášmu autorovi ako čiastočná satisfakcia. (Treba ešte uviesť, že poradie ťahov v riešeniach nie je jednoznačné.)

Knihy za riešenia problémov č. 1303 a 1304 vyhrávajú: Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra a Jan Svoboda, Goliánova 9, 917 00 Trnava.


Naši úspešní riešitelia

Uvádzame zoznam riešiteľov, ktorí v našej rubrike splnili normu pre III. výkonnostnú triedu (podľa podmienok, uverejnených v minulom roku): F. Bauer (Banská Bystrica), A. Bidleň (Humenné), A. Bobek (Oravské Veselé), L. Brachtl (Pezinok), A. Brídzik (Humenné), S. Brnák (Bátovce), M. Bystrický (Bratislava), M. Cerulík (Nová Dubnica), A. Damborský (Šaľa), M. Dobeš (Rajecké Teplice), J. Fabiny (Hnilčík), J. Forgács (Bratislava), A. Frimmel (Bratislava), D. Hami (Košice), V. Jurík (Nitrica), M. Jurkovský (Prešov), J. Kmeť (Brezno), Ľ. Kordoš (Ružomberok), J. Košár (Poprad), F. Krňan (Bratislava), A. Kubaský (Spišská Teplica), J. Lacko (Kremnica), M. Lakatoš (Trebišov), A. Ludvig (Bratislava), J. Maják (Čadca), M. Méri (Dunajská Streda), J. Modrák (Michalovce), S. Mikuš (Horná Streda), A. Nandráži (Kameňany), P. Pitek (Rajecké Teplice), V. Potočný (Žilina), O. Ralík (Nitra), P. Slávik (Žilina), J. Srnanský (Bratislava), P. Svítok (Banská Bystrica), M. Svrček (Martin-Vrútky), J. Štúň (Humenné), J. Varga (Lučatín), P. Vavro (nevidomý! – Žiar nad Hronom), L. Wittner (Košice) a J. Žatko (Chynorany). – Samozrejme, tento výsledok nevylučuje možnosť získania aj vyššej triedy v inej súťaži.


Vzad <<  >> Vpred