Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.2.1982)


Problém č. 1312 – originál

Milan Černý, Považská Bystrica









Mat 2. ťahom


Problém č. 1313Wolfgang Pauly

Deutsches Wochenschach 1911









Mat 3. ťahom



Kontrolná notácia. 1312: b. Ka3 Db1 Vc1 Sd2 Se8 Jd7 Je7 Pc3 d4 e3 g3 (11), č. Kc4 Vh6 Sg7 Sh5 Jb7 Pa6 c5 g4 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. 1313: b. Kf3 Va5 Sh4 Jd3 Jf8 Pa6 b5 c2 d5 e2 g2 h3 (12), č. Kf5 Pa7 c7 d4 e7 f4 h5 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivú hru 1...S:d4 2.c:d4 mat. Trojťažku sme vybrali na ilustráciu brania mimochodom – jej autorom je slávny rumunský šachový skladateľ Wolfgang Pauly (1876 až 1934). Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Výherci brožúrok SÚV ČSZTV zo Šachu pre každého (NP č. 51 – 1981): Arpád Frimmel (Bratislava), Štefan Gürsching (Šaštín), Dezider Hami (Košice), Juraj Lažo (Svidník) a Milan Revay (Spišská Nová Ves).

Riešenie problému č. 1293 (Skřivánek) z 24.12.1981: 1.Vd5 hrozí 2.Ve8 mat, 1...S:e6 (Sh5, Db8), K:e6, Jc7, D:e6 (De5) 2.Sf6, Ve5, D:d6, d8D mat. Uvoľnenie poľa úvodníkom, jeho blokovanie a ďalšie varianty – na začiatok veľmi dobré. (Duál po 1...D:d7 2.Sf6, D:d7 mat nie je závažnou chybou.)

Riešenie problému č. 1294 (Chomo) z 24.12.1981: 1.V:d5 hrozí 2.V:d6 mat, 1...V:d5, D:d5, Vf3, J:d5, J:c4, D:e5+ 2.V:e6, V:d6, D:b6, Dc7, V:c5, J:e5 mat. Okrem hrozby 6 variantov, pričom vo dvoch sa využije väzba čiernej figúry – taktiež sľubný začiatok.

Riešenie problému č. 1295 (Valent) z 24.12.1981: 1.h7 Sf6 2.Vb6 Sh8 3.Vg6 Kb7 4.Vg8 Se5 5.Ve8 Sf6 6.Vf8 Se5 7.Vf7 Sh8 8.V:e7+ Ka6 9.Ve8 Sg7 10.Ve6+ Ka5 11.Ve7 Sf8 12.h8D S:e7+ 13.Kc6! a vyhrá, pravda, nie 13.K:d4? Sf6+ 14.D:f6 pat! Zaujímavý súboj bielej veže s čiernym strelcom, okorenený záverečným vyhnutím sa patovej pasci.

Knihy za riešenie problémov č. 1293-1295 vyhrávajú: Vojtech Jurík, 972 22 Nitrica, Jaroslav Paculík, ul. MDŽ 1025/4, 026 01 Dolný Kubín a Juraj Vašičkanin, Hažín nad Cirochou 34, 067 83 p. Kamenica nad Cirochou.


Jean Dufresne

Takýto bol prešmyčkový pseudonym významného nemeckého šachového publicistu druhej polovice 19. storočia (1829 až 1893), E. S. Freunda. Známe sú napríklad jeho obsiahle zbierky problémov významných šachových skladateľov, ale najväčšiu popularitu získal učebnicou šachu, ktorú napísal v spoluautorstve s Johannesom Zukertortom (len v ruštine vyšla deväť ráz!). Ako praktický šachista nezískal väčšie úspechy, azda s výnimkou r. 1853, kedy sa stal majstrom Berlína. O päť rokov skôr zohral v tomto meste peknú víťaznú partiu proti Danielovi Harrwitzovi (čiernemu): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 S:b4 5.c3 Sc5 6.0-0 d6 7.d4 e:d4 8.c:d4 Sb6 9.Sb2 Jf6 10.Dc2 0-0 11.e5 d:e5 12.d:e5 Jd5 13.Vd1 Se6 14.S:d5 S:d5 15.Jc3 Je7 16.Jg5 Jg6 17.J:h7 K:h7 18.J:d5 Dg5 19.Vd3 c6 20.Vh3+ Kg8 21.Vg3 Dh4? 22.Jf6+! g:f6 23.V:g6+ f:g6 24.D:g6+ Kh8 25.e:f6 Vf7 26.D:f7 Vg8 27.Kh1 Dg4 28.Vg1 S:f2 29.De8! Kh7 30.f7 a čierny sa vzdal.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 18. februára t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred