Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.8.1982)


Problém č. 1351 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 1352 – úprava 191

Gustáv Pekár, Tisovec

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1351: b. Kd8 Dg4 Vc8 Sc1 Sh1 Jb2 Jg5 Pb4 b6 c4 d2 f6 (12), č. Kd4 Sa6 Pb5 b7 d5 e4 e5 f4 f7 h2 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1352: b. Kd1 Dg2 Vc8 Sb7 Jc4 Je6 Pb2 (7), č. Kd3 Vd8 Sa8 Sg5 Jg1 Jh6 Pb3 b4 d5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka má zdanlivé hry po 1...f3, d:c4 a zvodnosť 1.De2?, druhá je redaktorskou úpravou problému, ktorý bol pôvodne uverejnený 26.1.1968 a obsahuje zdanlivé hry po 1...Se3, d:c4, d4, V:c8. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1341 (König) z 28. mája: 1.De7 hrozí 2.Db4+, Dc5+, 1...Jd5+ 2.Ka7 J:e7 3.Vb4+ Kd5 4.Vb5+ K:c6, Ke6, K:e4 5.Vc5, Jd8, Ve5 mat (navyše nemodelový mat 5.Jd6 po 4...Kc4, ako aj ďalšie varianty, napr. 1...Kb3 2.Db4+ Kc2 3.D:c3+, 1...S:c6 2.K:c6 Kd4 3.Dc5+ atď.). Okrem troch modelových matov zaujme hviezda čierneho kráľa (pravda, to ani r. 1862 nebola novinka) a úvodník, ktorý umožní čiernemu jazdcovi "vidličku".

Riešenie problému č. 1342 (Knotek) z 28. mája: 1.Je3 hrozí 2.Jg4+ Kd5 3.c4 mat, 1...Kd4 2.Db5 Jc5 3.D:b2 mat, 1...Jc3 2.Sg3+ Kd4 3.Db6 mat (netematické podvarianty a varianty neuvádzame). Tri modelové maty, pričom vo dvoch sa využíva blokovanie poľa jazdcom.

Knihy za správne riešenia vyhrávajú: Milan Cerulík, SNP 71-24/19, 018 51 Nová Dubnica a Martin Arendarik, Neslušská 1135, 024 01 Kysucké Nové Mesto.


Súťaž pre stredoškolákov

Ministerstvo školstva SSR v spolupráci s Výborom šachového zväzu SÚV ČSZTV vypisujú v rámci 17. ročníka Stredoškolských šachových hier o pohár MŠ SSR 1. ročník súťaže v skladaní dvojťahových šachových úloh za týchto podmienok: a) Účastník musí byť žiakom strednej školy v SSR, ktorá sa prihlásila do I. etapy Stredoškolských šachových hier, b) skladby (v ľubovoľnom počte) treba poslať do 31. januára 1983 na adresu Jozef Linder, Priečinok 21, 962 32 Sliač kúpele, c) rozhodcom je Ladislav Salai sr. (Martin), d) výsledok bude vyhlásený a ceny udelené pri otvorení II. etapy SŠH v marci 1983. – Je známe, že väčšina šachových skladateľov začína vo veku 16-18 rokov, ide preto o významnú propagačnú súťaž, i keď jej výsledok nebude mať priamy vplyv na bodovanie SŠH. Očakávame, že sa na nej zúčastní aspoň jeden šachový skladateľ z každej strednej školy na Slovensku, prihlásenej do I. etapy SŠH. Výsledok súťaže uverejníme aj v našej rubrike.


Nové poradie šachistov

Medzinárodná šachová federácia FIDE vydáva rebríček praktických šachistov dva razy do roka. Podľa nového, vydaného k 1. júlu t. r., majú šachisti na čele tieto koeficienty: 1. Karpov 2700, 2. Kasparov 2675 (prírastok 35!), 3. Korčnoj 2635, 4. Hübner 2630, 5. Portisch 2625, 6. Beľavskij 2620, 7.-9. Ljubojević, Mecking, Psachis 2615, 10.-16. Andersson, Hort, Polugajevskij, Petrosian, Spasskij, Tal, Timman 2600 (u Timmana pokles o 55!). – Z našich je za Hortom Smejkal 2565 (umiestnenie 31), Ftáčnik 2535 (43), Filip, Lechtýnský, Meduna 2480 (122), Jansa 2455 (208), Ambróz 2450 (222), Plachetka 2440 (276) atď. Na Slovensku po Ftáčnikovi a Plachetkovi má Dobrovolský 2410 bodov, Franzen 2375, Gažík 2330, Baňás 2325, Novák 2315 atď.


Vzad <<  >> Vpred