Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.9.1982)


Problém č. 1362 – originál

J. Taraba, I. Kiss a J. Dučák

(Kežmarok)

Mat 2. ťahom


Problém č. 1363 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1362: b. Kc7 Db8 Vf6 Vh3 Sc4 Se7 Jb4 Pb7 d4 f2 (10), č. Ke4 Dc1 Vd2 Vf4 Sa1 Sa2 Jb3 Pa5 c2 f5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1363: b. Kh2 Dg4 Vb6 Vh3 Sd8 Sg2 Jg6 Pb3 c2 d3 e4 f2 (12), č. Kd4 Db5 Ve7 Sf1 Sf8 Jc1 Pc3 c5 d5 d6 f4 g5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Na "výberovú" kombináciu dvojťažky príde iste každý riešiteľ; trojťažka obsahuje dva zaujímavé analogické varianty. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1351 (Šťastný) zo 6. augusta: Zdanlivé hry 1...f3, d:c4 2.J:f3, Dd7 mat, zvodnosť 1.De2? tempo 1...f3, d:c4, e3 2.De3, D:e4, Dd3 mat, 1...b:c4!, riešenie 1.c:d5 tempo 1...f3, e3, K:d5 2.D:e4, d:e3, Dd7 mat. Zaujímavá trojfázová zámena hier, obsahujúca aj dve zámeny obrán.

Riešenie problému č. 1352 (Pekár) zo 6. augusta: Zdanlivé hry 1...Se3, d:c4 d4 2.Je5, De4, De4 mat (1...V:c8 2.D:d5 mat), riešenie 1.Df2 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Se3, d:c4, d4 2.D:e3, Jc5, Je5 mat (1...Ke4, Jf5, Jf3, e2 2.Jc5, D:f5, De2 mat). Zámena troch matov a jednej obrany – kvalitná dvojťažka s výborným úvodníkom.

Knihy za riešenia problémov č. 1351 a 1352 vyhrávajú: Milan Kuchtiak, 027 32 Zuberec 17 a Helena Pugziková, ul. kpt. Nálepku 77/4, 971 01 Prievidza.


Majstrovstvá Sovietskeho zväzu

Nedávno skončené majstrovstvá ZSSR v skladaní štúdií za roky 1975-1976 ukázali na prevahu gruzínskej školy, ktorej predstavitelia majú v prvej desiatke štyroch zástupcov. Zvíťazil David Gurgenidze so 45 bodmi pred nestorom G. Kasparianom (Jerevan) 42, E. Pogosiancom (Moskva) 42 a G. Nadareišvilim 39. Ako príklad vyberáme pôsobivú "koncovku" veľmajstra Nadareišviliho, ktorá získala v majstrovstvách 14 bodov (maximum je 15) a predtým I. cenu v turnaji "Mchedruli" 1975: b. Kh8 Vf7 Pe7 (3), č. Kh1 Da7 Sc7 Jg4 (4), biely remizuje. Riešenie: 1.e8D Se5+ 2.D:e5!! (nie 2.Kg8? Jh6+ 3.Kf8 Dc5+ 4.Ve7 Sd6 5.Da8+ Kh2 6.Da2+ Kg3 7.De6 Jf5 8.De1+ Kg4 9.De2+ Kg5 10.Dg2 Kf6 11.Db2+ Dd4 a čierny vyhrá) 2...Da8+ 3.Vf8!! D:f8+ 4.Kh7 Df7+ (4...J:e5 pat!) 5.Kh8! (nie 5.Dg7? Jf6+ 6.Kh6 Dh5 mat) 5...Df8+ 6.Kh7 Dh6+ 7.Kg8 Dg6+ (7...J:e5 pat) 8.Kh8! (8.Dg7? Jf6+ 9.Kf8 De8 mat) 8...Dh6+ 9.Kg8 – a ak sa chce čierny vyhnúť patu, musí opakovať ťahy. Efektná, ale pritom názorná kombinácia, vhodná aj pre školenia z teórie koncoviek.


Minipartia

V Kolíne nad Rýnom zohrali r. 1912 partiu MüchlockKostič: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jd4? 4.J:e5? Dg5 5.J:f7? D:g2 6.Vf1 D:e4+ 7.Se2 Jf3 mat – s väzbou strelca.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 23. septembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky). Účastníci sa asi dozvedia čiastočné výsledky II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred