Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.7.1982)


Problém č. 1347 – originál

Karol Mlynka a Milan Šumný

(Zlaté Moravce)

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1348 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1347: b. Kc8 Va5 Vf8 Sb6 Sd1 Je8 Jg6 Pb4 c7 e2 e4 (11), č. Ke6 Va3 Jh5 Pb5 e3 e7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1348: b. Kc2 Dc4 Vd7 Vh5 Sc5 Se4 Jh4 Pb7 d3 d6 (10), č. Ke5 Dg3 Va5 Vg4 Sf4 Sg8 Je2 Jf5 Pa4 c6 c7 e3 e6 f6 h6 (15), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka má dve zvodnosti (1.Sd4? a 1.Sc5?), druhá tri (1.Ve7?, 1.b8J?, 1.d:c7?), ale čo do obsahu sa líšia diametrálne. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1337 (Križovenský) zo 14. mája: Prvá zvodnosť 1.D:g5? hrozí 2.De3 mat, 1...d4, f4 2.D:f5, D:e5 mat, 1...Kd4!, druhá zvodnosť 1.Dc5? hrozí 2.De3 mat, 1...d4, f4 2.D:e5, D:d5 mat, 1...Kf4!, riešenie 1.Da3 hrozí 2.De3 mat, 1...d4, f4, Kd4, Kf4 2.Df3, Dd3, Db4, Df3 mat. Veľmi známa schéma, ale celok môže byť originálny.

Riešenie problému č. 1338 (Kovalič) zo 14. mája: Prvá zvodnosť 1.Df1? hrozí 2.Sb7 mat, 1...e3 2.Dd3 mat, 1...e5!, druhá zvodnosť 1.Dh8? hrozí 2.Je7 mat, 1...e5 2.Dg8 mat, 1...e3!, riešenie 1.D:g4 hrozí 2.Dd1 mat, 1...e5, e3 2.Je7, Sb7 mat. Pekné spracovanie jednej z možností na tému hrozbových paradoxov.

Knihy za riešenie problémov č. 1337 a 1338 vyhrávajú: Vladislav Kovalovský, Wolkerova 37/4, 052 01 Spišská Nová Ves a Vladimír Paulík, Jilemnického 11/15, 036 01 Martin.


Riešenie v Kurime

Kurima (okr. Bardejov) nemá ani tisíc obyvateľov, ale šachistov je v nej viac ako v mnohých niekoľkotisícových mestách. Vyvrcholením tohoročnej kurimskej šachovej sezóny bola "národná riešiteľská šachová súťaž", ktorá sa uskutočnila tretiu májovú nedeľu a prilákala do veľkej sály kultúrneho domu 25 riešiteľov z rozličných kútov Slovenska a dokonca aj ČSR. V hlavnej súťaži zvíťazil majster športu Ján Valuška zo Zvolena, ktorý predložených 8 problémov vyriešil za 93 minút a získal 24 bodov. Ďalšie poradie: V. Buňka (Kutná Hora) 24 bodov (117 minút), Ľ. Širáň (Lovčica) 20 (89), J. Kozinka (Trnava) 20 (125), J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 20 (141), M. Kolčák (Bratislava) 20 (161), J. Svoboda (Trnava) 20 (176) atď. Súčasťou súťaže boli aj majstrovstvá Bardejovského okresu – v nich zvíťazil hlavný organizátor podujatia Milan Bednár (Kurima) pred I. Dzurišom (Bardejov) a S. Škerlíkom (Bardejov).


Nečakaná obeť

V partii 34. majstrovstiev ZSSR nastúpil Gurgenidze (biely) proti Lejnovi: 1.e4 c5 2.Jf3 Jf6 3.e5 Jd5 4.Jc3 J:c3 5.d:c3 Dc7 6.Sf4 Jc6 7.Sc4 e6 8.0-0 b6 9.Ve1 f5 10.Jh4 g6? (malo byť 10...Je7) 11.J:f5!! Ja5 (11...g:f5 12.Dh5+ Kd8 13.Vad1, 11...e:f5 12.e6 d6 13.e7 a biely ľahko vyhrá) 12.Sd5! Sb7 13.Jd6+ S:d6 14.e:d6 Dc8 15.Sh6! Vg8 16.Df3 S:d5 17.D:d5 Jc6 18.Vad1 Jd8 19.Dg5 Jc6 20.Df6 g5 21.Ve5 a čierny sa vzdal (po 21...Dd8 by nasledovalo 22.V:e6+! atď.).


Svetová súťaž

Podľa poslednej správy usporiadateľa, definitívny výsledok II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu bude uverejnený s najväčšou pravdepodobnosťou v októbri t. r. Šance na bodový zisk má 15 zo 16 zaslaných československých skladieb, výsledok budeme preto očakávať s veľkým napätím...


Vzad <<  >> Vpred