Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.9.1982)


Problém č. 1358 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely remizuje


Problém č. 1359 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Biely vyhráKontrolná notácia. 1358: b. Kf2 Ph2 (2), č. Kg5 Pg2 g4 h7 (4), biely začne a vynúti remízu. 1359: b. Ka2 Pb2 d4 e5 (4), č. Ka4 Pa5 d5 f3 h3 (5), biely začne a vynúti výhru. Vzhľadom na to, že štúdiám sa časť riešiteľov vyhýba, uverejňujeme dnešné poučné, koncovky s úplným riešením. Č. 1358: 1.Kg1! (po 1.K:g2? Kh4! 2.Kg1 Kh3 3.Kh1 h5 4.Kg1 h4 5.Kh1 g3, resp. 2.Kh1 h6! by čierny vyhral) 1...Kh5 2.Kf2 Kh4 3.K:g2 (teraz už môže vziať pešiaka) 3...h5 4.Kg1! (nie 4.Kh1? pre rovnaké dôvody, ako sme uviedli vyššie) 4...Kh3 5.Kh1 h4 6.Kg1 g3 7.h:g3 h:g3 8.Kh1 remíza, 3...h6 4.Kh1 aj 4.Kf1 a opäť remíza. Č. 1359: 1.e6! f2 2.e7 f1D 3.e8D+ Db5 4.b3+ Kb4 5.De1 mat, 3...Kb4 4.De7+ (4.Db8+? Kc4!) 4...Kc4 5.Dc5+ Kd3 6.Db5+ a vyhrá, 4...Ka4 5.b3+ (5.Dd7+? Db5!) 5...Kb5 6.Db7 mat, 4...Kb5 5.Db7+ Kc4 6.Da6+ a vyhrá, 1...h2 2.e7 h1D 3.e8D+ Kb4 4.Dc6! (hrozí 5.Dc5+ 6.b3 mat) Dd1 5.Dc5+ Ka4 6.D:d5! (hrozí 7.b3+ 8.Dc5 mat) 6...Dc2 7.D:f3 Kb4 8.Dc3+! D:c3 9.b:c3+ a vyhrá, 7...Kb5 8.Db3+ D:b3 9.K:b3 a vyhrá, 1...Kb4 2.e7 f2 3.e8D, 2...h2 3.e8D h1D 4.Dc6 atď. ako vyššie. – Dvoma knihami môžeme odmeniť riešiteľov, ak v uvedených riešeniach objavia prípadné nekorektnosti. Treba ich oznámiť do 13 dní na adresu redakcie NP.

Riešenie problému č. 1347 (Mlynka a Šumný) z 9. júla: 1. zvodnosť 1.Sd4? tempo 1...Vd3 2.Va6 mat, 1...Vc3! 2. zvodnosť 1.Sc5? tempo 1...Vc3 2.Va6 mat, 1...Vd3!, riešenie 1.Va6 hrozí 2.Sa5 mat, 1...Vd3, Vc3 2.Sd4, Sc5 mat (1...V:a6 2.Sb3 mat). Pekné spracovanie jednej z "úvodníkových" tém.

Riešenie problému č. 1348 (Labai) z 9. júla: Tri zvodnosti 1.Ve7? hrozí 2.V:f5 mat, 1...Vg5!, 1.b8J? hrozí 2.Jc6 mat, 1...Va6!, 1.d:c7? hrozí 2.Sd6 mat, 1...Vg5! a riešenie 1.Sf3 s hrozbou 2.De4 mat vedú k rovnakým dvom variantom 1...Sg5, V:c5 2.Jg6, D:c5 mat, pritom sa však uplatní osem rozličných obranných motívov, čo je asi rekord. Niektorých riešiteľov rušili duály vo vedľajších variantoch, pri podobných námetoch však treba konštrukciu posudzovať tolerantnejšie.

Knihy za riešenia problémov č. 1347 a 1348 vyhrávajú: Ivan Štencel, Zápotockého 27/11, 052 01 Spišská Nová Ves a Jozef Zboril, sídlisko M. Nešpora 36, 908 51 Holíč.


Okolo kompozičného šachu

* Už je známy predbežný výsledok trojťažkového memoriálu G. Kálniczkého: I. cena J. Havran (Šaľa), II. cena Z. Labai (Milanovce), III. cena G. Koziura (ZSSR), čestné uznania Müller, Křivohlávek, pochvalné zmienky Kamarys, Müller. Rozhodcom bol K. Mlynka.

* Dosiaľ najväčší úspech dosiahol Ivan Kiss z Popradu, keď získal IV. cenu v polročnom turnaji The Problemistu (Veľká Británia) za dvojťažku, ktorou pôvodne konkuroval vo svetovej súťaži.

* Trochu oneskorene sme dostali správu o úmrtí dvoch významných osobností kompozičného šachu. V apríli zomrel vo veku 82 rokov Vaux Wilson (USA), známy svojím systémom hodnotenia dvojťažiek a poriadaním pravidelných tematických súťaží. V 67. roku života zomrel v máji Hermann Albrecht (NSR), vlastník najväčšej zbierky dvojťažiek na svete a najlepší "hľadač predchodcov" v tejto oblasti.


Vzad <<  >> Vpred