Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.9.1981)


 

Problém č. 1266 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1267 – originál

Stanislav Schullery

Bardejov

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1266: b. Kb2 De6 Vf5 Vg8 Sh3 Jc3 Jd1 Pd3 (8), č. Kg1 Dh8 Vh1 Vh6 Sd7 Sg7 Ja1 Jf3 Pe4 h2 h4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1267: b. Kd2 Dd7 Vf3 Sb7 Jc4 Pc6 c7 f2 g2 g3 g4 (11), č. Ke4 Se2 Jf8 Jg7 Pd4 e7 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešiteľsky zrozumiteľnú tému prvej dvojťažky by mal objaviť každý. V druhej ide o osobitnú kombináciu dvojíc obranných motívov proti dvojitej hrozbe. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1257 (Černý) z 31. júla: 1.Jg5! hrozí 2.Je6 mat, 1...Ke5, Kc5, Jc5, S:g5 2.Jc4, J:c8, Da1, f4 mat. Pekný úvodník a varianty s batériovými matmi.

Riešenie problému č. 1258 (Pribylinec) z 31. júla: 1.Jf5! hrozí 2.Jd6 mat, 1...K:f5, V3:f5, V7:f5, V:e3, Vd7, Vf6 2.D:g4, d3, Dc4, D:g4, De6, Dd5 mat. Taktiež dobrý úvodník a šesť presných variantov.

Knihy za riešenia problémov č. 1257 a 1258 vyhrávajú: Vladimír Hrubša, 908 49 Vradište 186 a Jozef Kakačka, Komenského 2, 937 01 Želiezovce.

* Finále celoštátnej súťaže v riešení šachových problémov sa uskutoční v banskobystrickom hoteli Národný dom v sobotu 26. septembra t. r. za účasti vyše 15 riešiteľov z celej ČSSR. V prvom kole sa bude riešiť dvojťažka, trojťažka, štúdia a dvojťahový samomat v druhom dvojťažka, trojťažka, štvorťažka a trojťahový pomocný mat.

* Majstrovstvá Západoslovenského kraja jednotlivcov v praktickom šachu sa konali v Šali v dňoch 8.-15. augusta t. r. V súťaži hranej švajčiarskym systémom skončili na prvých piatich miestach títo šachisti: 1. I. Červenka, 2. J. Veselský (obaja Lokomotíva Trnava), 3. J. Polaček (ZVL Skalica), 4. M. Sedlák (Slovan Šaľa Duslo), 5. M. Broniš (Iskra Partizánske).


Vzad <<  >> Vpred