Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.9.1981)


Problém č. 1265 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: a) b. Kd7 Dg5 Jb3 Jd2 (4), č. Kd5 Va1 Sb1 Jd8 Jh3 Pa7 c7 f5 (8), b) premiestniť Pc7 na c5, c) premiestniť Pc7 na d6, vo všetkých troch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Autor dnešného problému, profesor na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, oslávil 2. septembra t. r. 20 rokov skladateľskej činnosti. Za tento čas, ktorý sa začínajúcim autorom zdá nekonečne dlhý, uverejnil okolo 220 problémov a získal za ne vyše 110 vyznamenaní, z toho okolo 35 cien. Najmä sa však zaslúžil o rozvoj modernej tematiky viacerými objavmi, predovšetkým "cyklického" charakteru. Dnešná dvojťažka, ktorú venuje B. Formánkovi, je taktiež objavná a zároveň cyklická. V troch pozíciách treba porovnať funkciu tých istých troch prvých ťahov, hrozieb, účinných obrán, ale ešte aj ďalších tematických prvkov – a to všetko v mimoriadne ekonomickej forme. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1255 (Briš) z 24. júla: 1.De3 tempo, 1...Kg4(Kh4), Kg6, h:g5, g6 2.Dh3, De8, D:g5, Dh3 mat. Jednoduchý obsah osviežujú autorom neuvedené zámeny matov: 1.Vf3? Kh4(g6) 2.Vh3 mat, 1...Kg6!, 1.Df1? Kg6 2.Df7 mat, 1...h:g5!.

Riešenie problému č. 1256 (Pribylinec) z 24. júla: Zdanlivá hra 1...Kd3 2.Dc2 mat, riešenie 1.V:f3 hrozí 2.Df5 mat, 1...K:f3, Kd5, Jd7 2.Dg4, De6, D:b7 mat. Ďalšie zlepšenie autora pri "vjazde" do oblasti zámen hier.

Knihy za riešenie problémov č. 1255 a 1256 vyhrávajú: Miroslav Repta, VÚ 5728, PS 501/D, 771 11 Olomouc a Jozef Vilem ml., Botanická 8, 917 01 Trnava.

* Ešte sa vraciame k úspešnému účinkovaniu družstva ČSSR na XXVI. šachovej olympiáde v La Valette a prinášame tabuľku, ktorá názorne ukazuje postup (časove zhora nadol) pri dobýjaní piateho miesta. Číslom ½ je vyjadrená pre stručnosť remíza (zisk 0,5 bodu) a v hornom riadku sú iniciálky členov nášho družstva: Hort, Smejkal, Jansa, Plachetka, Ftáčnik, Lechtynský.  H S J P F L Výsl.
Írsko
½
1
1
½
3 : 1
Francúzsko
1
1
½
½
3 : 1
Filipíny
0
0
1
½
1 ½ : 2 ½
Švajčiarsko
1
½
½
1
3 : 1
Poľsko
1
½
½
1
3 : 1
Kolumbia
1
1
½
½
3 : 1
Anglicko
½
½
0
½
1 ½ : 2 ½
Švédsko
½
½
1
½
2 ½ : 1 ½
ZSSR
0
1
½
½
2 : 2
Juhoslávia
½
½
½
½
2 : 2
Maďarsko
½
½
½
½
2 : 2
Bulharsko
½
½
½
1
2 ½ : 1 ½
USA
½
0
½
1
2 : 2
Holandsko
½
½
½
½
2 : 2

Vzad <<  >> Vpred