Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.8.1981)


Problém č. 1263 – originál

Pavol Novomeský

Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1264 – originál

Stanislav Schullery

Bardejov

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia. 1263: b. Kb4 Vb5 Se8 Sh6 Jb2 Jh1 Pc2 c3 c7 e2 g7 (11), č. Ke4 Vf7 Sg3 Ja5 Jf2 Pe6 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1264: a) b. Ka3 Dg5 Vd1 Sb4 Se8 Jd3 Jd7 Pb3 f3 f5 g3 (11), č. Kd5 Dd4 Jc6 Je6 Pa6 b5 c3 (7), pozícia b) vznikne otočením pozície a) okolo stĺpca d (t. j. b. Kg3 Da5 atď.), v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Inšpiráciou pre ďalšieho nového autora bola kniha "Abeceda šachového problému", ktorá vyšla v pražskej Olympii r. 1973, ale, žiaľ, je už dávno rozobraná. Druhý autor začínal vo Východoslovenských novinách pred rokom a zvládol už aj tematiku zámeny obranných motívov. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1254 (Lošinskij) zo 17. júla (zdanlivá hra 1...Vf5 2.S:f5 3.Vd6 mat), 1.Je3! tempo (nehrozí 2.Vg1? pre Vf2!), 1...Vf2 2.Vg2 V+ 3.Vd2 mat, 1.Vf3 2.Vg3 V+ 3.Vc4 mat, 1...Vf4 2.Vg4 V+ 3.Vd3 mat, 1...Vf7 2.Vg7 V+ 3.Vd7 mat, 1...Vf6 2.Sc4! V+ 3.Vd6 mat, 1...Vf8 2.Sf7! Vf7 3.Vd6 mat (1...Vf5+ 2.J:f5 mat). Pôsobivo spracovaná téma opozície čiernej a bielej veže s rôznorodými matmi. Úloha sa riešiteľom veľmi páčila.

Knihu za správne riešenie vyhráva Terézia Švitelová, Godrova 2, 801 00 Bratislava.

* Nová sezóna bratislavského krúžku kompozičného šachu (založeného r. 1973) sa začne vo štvrtok 3. septembra t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky, predposledná zastávka autobusu 39). Náplňou práce krúžku je preberanie problémov domácich aj zahraničných autorov, diskusie o otázkach skladania a riešenia, pomoc začínajúcim skladateľom a riešiteľom a pod. Osobitne vítaní budú noví záujemci. Krúžok sa schádza až na výnimky každý tretí týždeň.

* Všetkých slovenských šachových skladateľov prosíme, aby do 10. septembra t. r. poslali 2-3 svoje najlepšie problémy (postavenie, číslo, dátum a miesto uverejnenia, úplné riešenie) na adresu B. Formánek, Zimná 2, 829 00 Bratislava. Ide o pripravovanú antológiu slovenského kompozičného šachu.


Vzad <<  >> Vpred