Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.7.1981)


Problém č. 1253 – originál

Milan Nemček, Martin

Pomocný mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: a) b. Ka8 Vh1 Sb7 Se1 Jg3 Pc6 f3 f5 h6 (9), č. Kg2 Dd5 Vh8 Sg8 Ph7 (5), b) č. Dd5 nahradiť čiernym jazdcom, c) v pozícii b) premiestniť b. Ka8 na h5 – vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom; diagramové postavenie má tri riešenia, pozície b) a c) po jednom. Všetkých päť riešení (treba ich písať v poradí 1. čierny, biely 2. čierny, biely mat) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1244 (Šťastný) z 29. mája: 1.Jd8 hrozí 2.Dc7+ Vc6 (D:d7), K:d4 3.Je6, Jf3 mat, 1...D:d7 2.V:d5 S:d5 3.Jd7 mat, 1...V:d7 2.Je6+ Kd6 3.Jf7 mat, 1...K:d4, S:e5, d:c4 2.e3+, Dc7+, D:d6+ atď. Veľmi dobre spracovaná téma poloväzby – tento problém získal z tohtoročných originálov najviac riešiteľských pochvál.

Knihu za riešenie vyhráva Ján Brndiar, 038 45 Malý Čepčín 96, okr. Martin.

* Na nedávno skončenom veľkom moskovskom turnaji zvíťazil s náskokom 1,5 bodu majster sveta Karpov. Náš Smejkal skončil síce "len" na 11.-13. mieste, dosiahol však 5,5 bodu z trinástich, čo nie je v takej silnej konkurencii málo. A navyše získal cenu za vysokú techniku v koncovke (najmä za víťazstvo nad vynikajúcim Timmanom). Z turnaja prinášame pekné víťazstvo Karpova (biely) nad bývalým majstrom sveta Smyslovom (ktorý sa napriek svojim 60 rokom delil o 2.-4. miesto so 7,5 bodmi): 1.Jf3 d5 2.c4 c6 3.d4 Jf6 4.e3 g6 5.Jc3 Sg7 6.Se2 0-0 7.0-0 Sg4 8.b3 Jbd7 9.Sb2 Ve8 10.Vc1 Je4 11.h3 J:c3 12.S:c3 S:f3 13.S:f3 d:c4 14.b:c4 e5 15.Db3 e:d4 16.e:d4 Vb8 17.Vfd1 Dc7 18.Da3 Sf8 19.Db2 c5 20.Sd5 Sg7 21.d:c5 S:c3 22.V:c3 J:c5 23.Vf3 Ve7 24.h4 Vf8 25.Df6 Je4 26.Dd4 Jc5 27.h5 Jd7 28.h:g6 h:g6 29.Vg3 De5 30.V:g6+ Kh7 31.Vg3 Jf6 32.Dh4+ a čierny sa vzdal. Ukážkové využitie zdanlivo nepatrnej pozičnej prevahy v koncovke.

* Z iniciatívy kežmarského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční skladateľská súťaž medzi okresmi Poprad a Zvolen. Súťažiť sa bude vo dvojťažkách, trojťažkách, dvojťahových samomatoch a dvojťahových pomocných matoch s podmienkou, že na diagrame môže byť najviac 12 kameňov. Usporiadateľom tohto "historického" zápasu so zasielacím termínom 7.11.1981 je Z. Labai, rozhodcom J. Šutara.


Vzad <<  >> Vpred