Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.5.1981)


Problém č. 1241L. I. Lošinskij

1. miesto Súťaž socialistických

štátov C 20.10.1975

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kh6 Df8 Se3 Jc7 Pd3 e6 (6), č. Ke5 Sf3 Sh2 Ja8 Jc8 Pc4 c6 f2 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Rozhodca súťaže socialistických štátov nepoznal mená autorov konkurujúcich problémov a nemohol ani tušiť, že práve touto trojťažkou zakončil Lošinskij svoju skladateľskú dráhu (i keď niektoré jeho originály boli uverejnené neskôr). Skladba je vybraná z knihy, o ktorej píšeme nižšie. – Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, s označením ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1229 (Križovenský) z 20. marca: Zdanlivé hry 1...S:g3+, V:g3+, J:e4, S:e4+ 2.D:f6+, J:g3+, Sd7+, D:e4+ (vychádzajú aj po zvodníku 1.Kg2? Sc4!), riešenie 1.Kf2 hrozí 2.D(V)e5+, 1...S:g3+, V:g3, J:e4+, S:e4 2.J:g3+, D:f6+, D:e4+, Sd7+ atď. Dvojnásobná recipročná zámena druhých ťahov, dobre vypracovaná, ale málo originálna.

Riešenie problému č. 1230 (Vlček) z 27. marca: 1.Da1 tempo 1...c5, K:e4, Kc5, Jd7~, f5~ 2.Da8, Dh1, Da5, De5, Dd4 mat. Veľmi starý námet (dáma v štyroch rohoch) môže byť pre začiatočníka dobrým tréningom.

Knihy za riešenie problému č. 1229 vyhrávajú: Kieu Trang Minh, ŠD F. Urbánka č. 2, I. 207, 041 27 Košice a Peter Paták, Borošova 10, 071 01 Michalovce.

* V "Šachu každému" (NP č. 1/1981) niektorí čitatelia neboli spokojní s "lakonickou" definíciou šachu (v pravidle 1). Čakáme návrhy na lepšiu, ale stručnú a takú, aby vhodne predchádzala štylizácii nasledujúcich pravidiel.

* Koncom minulého roka vyšla v moskovskom vydavateľstve Fizkuľtura i šport dlhoočakávaná kniha Grossmejster šachmatnoj kompozícii, venovaná tvorbe geniálneho šachového skladateľa L. I. LOŠINSKÉHO (1913-1976). Na 304 stranách nájde čitateľ výber 438 veľmajstrových skladieb a v rámci bohato komentovaných riešení navyše 250 diagramov. Veľmi pekný životopisný úvod s cennými fotografiami a ďalšími problémami je krásnym doplnkom tohto mimoriadneho diela autorov J. Vladimirova, R. Kofmana a E. Umnova, ktoré vyšlo v náklade 100 tisíc exemplárov a nemalo by chýbať v knižnici nijakého vážnejšieho záujemcu o kompozičný šach.

* Že aj krátka partia môže trvať niekoľko týždňov, dokazuje tento príklad z NSR (Stappelfeld – Stock): 1.d4 d5 2.e4 d:e4 3.Jc3 Jf6 4.f3 e:f3 5.J:f3 c6 6.Sc4 Jbd7 7.Jg5! Jd5 8.J:d5 c:d5 9.J:f7! K:f7 10.Dh5+ a čierny sa vzdal. Hralo sa v tematickom turnaji korešpondenčného šachu...


Vzad <<  >> Vpred