Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.1.1981)


Problém č. 1218 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka3 Da8 Vc1 Sc2 Sg3 Jc3 Jf8 Pa5 d3 d5 e6 (11 kameňov), čierny Kc5 Pb6 c6 c7 d6 d7 e3 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dosiaľ nesporne najlepšia autorova skladba obsahuje 4 zdanlivé hry (keby začínal čierny): 1...b6~, c:d5, d:e6, e2 2.Da7, D:d5, J:e6, Sf2 mat. Čo sa zmení po úvodníku? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1201 (Krajňák) z 12. decembra 1980: 1.De3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kc4, Kd6, e5, Vc4 (c7, c8) 2.Jb6, Vd8, Dd3, De6 mat. Na začiatok veľmi dobrá dvojťažka s 2 voľnými poľami, z ktorých jedno poskytuje úvodník.

Riešenie problému č. 1202 (Cerulík a Ralík) z 12. decembra 1980: 1. riešenie 1.h8D tempo 1...Kc6, Ke6, K:e4 2.Da8, Vf:e5, Sf3 mat, 2. riešenie 1.Jg8 tempo a po rovnakých obranách 2.Je7, Jf4, Jf6 mat, 3. riešenie 1.Je3 šach a 2.Vc4, Vf7, Sf3 mat. Výborný konštrukčný výkon: len krôčik chýba k trojfázovej zámene troch matov (opakovanie 1...K:e4 2.Sf3 mat).

Knihy za riešenie problému č. 1200 vyhrávajú: Imrich Bandžuch, Vajanského 25, 033 61 Spišské Vlachy, Anton Bidleň, Sídlisko III, Kosatec C, 066 01 Humenné, Ján Kovalič, Tr. 1. mája 6/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Ján Lavrík, Nešporova 21, 974 00 Banská Bystrica a Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra.

* Anatolij Karpov bol aj v minulom roku vyhlásený za najlepšieho praktického šachistu. A treba dodať, že naprosto jednoznačne, lebo dosiahol skutočne vynikajúce výsledky. Jedným z nich bolo víťazstvo na mimoriadne silne obsadenom turnaji 12 veľmajstrov v holandskom Tilburgu. Pozrieme sa, ako porazil exmajstra sveta Borisa Spasského (Karpov biely):

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.g4 h6 7.h4 Jc6 8.Vg1 d5 9.Sb5 Sd7 10.e:d5 J:d5 11.J:d5 e:d5 12.Se3 Se7 13.Dd2 S:h4 14.0-0-0 Sf6 15.Jf5! S:f5 16.g:f5 a6 17.S:c6+! (výmena, pri ktorej Karpov predvídal zrejme už aj svoj 24. ťah 17...b:c6 18.Sc5 Vb8 19.b4! Vb5 20.Vge1+ Kd7 21.c4 V:c5 22.b:c5 Sg5? 23.f4 Df6 24.c:d5! Da1+ 25.Kc2 D:a2+ 26.Kd3 D:d2+ (26...D:d5+? 27.Kc2!) 27.V:d2 S:f4 28.Va2 c:d5 29.V:a6 h5 30.Kd4 h4 31.K:d5 Vb8 32.f6! g:f6 33.V:f6 Sg3 34.V:f7+ Kd8 35.Vf8+ a čierny sa vzdal.

* V inom holandskom meste Entschede je už vyše 3 roky otvorené šachové múzeum. V jednotlivých oddeleniach sa návštevníci môžu oboznámiť s históriou šachu a jeho rozličnými formami, s významnými zápasmi a turnajmi, so vzťahom vynikajúcich vedcov, politikov a kultúrnych činiteľov k šachu, s kompozičným šachom atď.


Vzad <<  >> Vpred